Kuka johtaa paikallisseurakuntaa?

Kuka johtaa paikallisseurakuntaa?

Seppo Simola otti (K&k 11.12.2013) kantaa piispainkokouksen näkemykseen siitä, että seurakunta- ja kirkkoneuvostojen puheenjohtajan pitäisi olla kirkkoherra. Hän kirjoittaa: ”Nykyisenkin lain mukaan kirkkoherra voisi muuten puheenjohtajuuden luovuttaa. Harva on niin tehnyt. Miksi?”

Koska kuulun ilmeisesti noihin harvoihin luovuttajiin, kerron, miksi. Olemme Espoonlahden seurakunnassa sopineet, että varapuheenjohtaja johtaa seurakuntaneuvoston kokouksia kirkkojärjestyksen (KJ 9:1§) mukaan. Minulle kirkkoherrana kyse ei ole imagotappiosta tai arvovallasta vaan luottamuksesta ja omaksumastani johtajuuskäsityksestä.

Seurakunnan johtaminen on yhteistyötä ja asioiden delegointia. Minä kirkkoherrana joka tapauksessa esittelen asiat neuvostossa ja olen sen äänivaltainen jäsen (vaikka helsinkiläisenä kuulunkin Lauttasaaren seurakuntaan). Saan siis käyttää todellista valtaa päätettävinä olevista asioista.

Kokouksen puheenjohtajan tehtävä itse kokouksessa on hyvin käytännöllinen ja tekninen: hän seuraa puheenvuoropyyntöjä ja pitää ne asiassa sekä muotoilee lopullisen päätöksen. Mahdollisissa äänestystilanteissa (äänten mennessä tasan) hänen äänensä painaa toki enemmän kuin esittelijän ääni, mutta entä sitten? Eikö sen painavuuteen voisi luottaa, jos kaikki perustelut on voitu tuoda esiin?

Jos esittelijä (kirkkoherra) ja puheenjohtaja (luottamushenkilö) ovat hyvissä puheväleissä – kuten aina kannattaa olla – päätösesityksetkin muotoillaan etukäteen yhdessä. Näin asiat voidaan hoitaa sujuvasti ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Minkäänlaista asioiden kähmintää ei tarvita, vaan yhteiset päätösesityksetkin tulevat yksimielisesti – joskus kompromissien, mutta yleensä jo hyvän yhteisen keskustelun ja taustatyön tuloksena.

Niin, miksi? Koska johtaminen on yhteistyötä ja se perustuu molemminpuoliseen luottamukseen. Yksimielisyys ei merkitse samanmielisyyttä, vaan pyrkimystä etsiä yhteinen ja seurakuntaa rakentava ratkaisu. Siksi.

Jouni Turtiainen

Espoonlahden kirkkoherra
Helsinki

 

Jaa tämä artikkeli: