Kulomäessä käynnistyvät metsänhoitotyöt

Kulomäessä käynnistyvät metsänhoitotyöt

Vantaan seurakuntien omistamassa Kulomäen taajamametsässä käynnistyvät lokakuun aikana metsänhoitotyöt. Metsässä hoidetaan pensaskerrosta ja tehdään harvennushakkuita. Harvennuksilla on tarkoitus välttää metsän yksipuolistuminen, kun pienet puut alkavat kuolla. Puita poistetaan, jotta metsä säilyisi terveempänä ja monipuolisempana.

Harvennettava alue on Kulomäen täyttömäen itäpuolella. Alueen pohjoispuolella kulkee Maauunintie. Puutavara kasataan Valtimotien ja Mikaelintien väliselle alueelle.

Hoidettava alue merkitään maastoon siten, että merkittyjä puita ei kaadeta. Työmaa-alueella liikkuminen ei ole sallittua tapaturmariskin vuoksi. Latvat ja oksat kerätään pois, mutta katkenneita oksia voi putoilla vielä muutamia viikkoja hakkuun jälkeenkin.

Hakkuiden yhteydessä avataan myös väylä Elmon alueen ulkoilureitille. Väylältä poistetaan puut noin 8 - 10 metrin leveydeltä. Ulkoilu- ja latureitti rakennetaan myöhemmin.

Työt perustuvat metsänhoitosuunnitelmaan, jonka Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt. Kokonaisuudessaan työt jakautuvat neljälle vuodelle. Yhteensä käsitellään noin 100 hehtaaria metsää Asolaan, Rekolanmäkeen ja Kulomäkeen rajautuvalla metsäalueella.

Töiden suunnittelusta ja valvonnasta alueella vastaa Innofor Finland Oy.

 

Jaa tämä artikkeli: