Kulosaaren opetusjärjestelyistä tehdään tutkimusta
Innovaatioita. Rehtori Lauri Halla jatkaa opetuskokeilua 9.-luokkalaisten kanssa. Kuva: Matti Karppinen

Innovaatioita. Rehtori Lauri Halla jatkaa opetuskokeilua 9.-luokkalaisten kanssa. Kuva: Matti Karppinen

Kulosaaren opetusjärjestelyistä tehdään tutkimusta

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos tekee tutkimusta yhdessä Kulosaaren yhteiskoulun kanssa koulun integroidusta katsomusaineiden opetustavasta.

Katsomusaineiden opetus perustuu Kulosaaressa lähestymistapaan, jossa eri uskontoja ja katsomuksia edustavat 7.–8.-luokkalaiset lapset opiskelevat yhdessä uskontoa opetussuunnitelman sallimin osin. Jatkossa myös 9.-luokkalaiset tulevat malliin mukaan.

Opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksen tavoitteena on muun muassa tarkastella opetuksesta saatuja kokemuksia oppilaiden, heidän vanhempiensa ja muiden opettajien kokemana. Tutkimuksessa arvioidaan myös opetusmallin mahdollisuuksia ja uhkia sekä sen yhteiskunnallista merkitystä.

Kasvatustieteen tohtori Saila Poulter tekee tunneilla osallistuvaa tarkkailua.

– Tutkimus on vielä niin alussa, että on uskaliasta vetää johtopäätöksiä. Sillä näyttää kuitenkin olevan hyviä vaikutuksia, että oppilaat tulevat fyysisesti samaan tilaan ja oppivat toisiltaan, Poulter arvioi.

Kulosaaren koulun lehtorin Karoliina Käpysalon mukaan opetusmalliin liittyy sekä vahvuuksia että haasteita. Malli tarjoaa hänen mukaansa luonnollisen tavan oppia yhdessä katsomusaineiden sisältöjä. Se lisää vuorovaikutusta ja antaa lahjakkaille oppilaille mahdollisuuden syventää oppimaansa. Katsomusaineet pystytään järjestämään Kulosaaressa oppilaan kannalta järkeviin aikoihin, ja niitä opettavat pätevät opettajat.

Lehtori Niilo Mähösen mukaan mallin haasteet liittyvät erityisesti opettajan jaksamiseen.

– Uuden didaktisen otteen harjoittelu vaatii aikaa. Töitä on paljon, ja riittämättömyyden tunne voi vaivata opettajaa. Opettajien jatkokoulutustarpeet kasvavat, hän listaa.

Kulosaaren yhteiskoulun tyyppinen katsomusaineiden opetustapa on otettu käyttöön Norjassa 1997 ja Kanadan Quebecissä 2008.

Kulosaaren yhteiskoulu on yksityinen koulu, jonka 750 oppilasta edustavat 42 kansallisuutta ja 33 äidinkieltä. Opettajia on kymmenestä maasta. Koulussa opetetaan viittä katsomusainetta. Kouluun haetaan pääsykokeen kautta.

Tommi Sarlin

Jaa tämä artikkeli: