null Kuuluuko luottamushenkilön ääni?

Kuuluuko luottamushenkilön ääni?

Kirkollisen päätöksenteon alim­malla orrella on seu­rakunnan jäsen, joka seurakun­tavaaleissa pääsee äänestä­mään ehdokastaan yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seura­kuntaneuvostoon. 

Yksittäinen luottamushenkilö on suorin linkki perusseura­kuntalaisen ja kirkollisdemo­kratian välillä. Missä neuvostojen ja val­tuustojen kiemuroissa yk­sittäisen luottamushenkilön ääni kuuluu? Äänestimme­kö kumileimasimia? 
”Luottamushenkilöiden pää­tösvalta rajoittuu kokouksiin ja siellä esitettäviin asioihin”, tiivistää Tapiolan kirkkoher­ra Antti Rusama
Seurakuntahallintoa voi verrata eduskuntatyö­hön: virkamiehet valmiste­levat asioita ja kirkkoherra esittelee ne. Yksinkertaisem­millaan luottamushenkilöi­den tehtävä on hyväksyä asi­oita. Linjanvedot tapahtuvat jo virkamiestasolla.
”Moni uusi luottamus­henkilö taitaa pettyä siihen, että päätösvaltaa on aika vä­hän. Kirkko on kuitenkin melko byrokraattinen laitos”, Rusama pohtii.
Luottamushenkilö Paula Viljakainen sen sijaan muistuttaa, että heillä on ai­to tilaisuus vaikuttaa. Vaik­ka perustyö on lähinnä asioi­den hyväksymistä, on luotta­mushenkilöillä mahdollisuus nostaa asioita esille.
Lue koko juttu näköislehdestä.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.