Kykyjenetsijät ovat liikkeellä

Kykyjenetsijät ovat liikkeellä

Ehdokkaiden etsintä syksyn seurakuntavaaleihin etenee nyt täydellä teholla.

Tänä syksynä valitaan Espoossa 61 kirkkovaltuutettua ja 94 seurakuntaneuvostojen jäsentä. Ehdokkaiden haku on käynnissä ja aikaa on enää niukalti.

Seurakuntavaalien ehdokaslistat tulee luovuttaa 15.9. Espoossa ehdokaslistoja on tähän mennessä tiedossa 22 ja Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa kaksi.
Espoon seurakuntayhtymän viestintä auttaa listanrakentajia ja ehdokkaiksi haluavia löytämään toisensa.

Espoossa vaalilistoja perustavat puolueet, seurakunta-aktiivit ja kansalaisliikkeet. Essen kysely osoittaa, että poliittisista puolueista on vahvimmin liikkeellä kokoomus, jolla on vaalilista kaikissa Espoon suomenkielisissä seurakunnissa.
Keskusta, sosialidemokraatit ja vihreät pyrkivät rakentamaan vaalilistat jokaiseen Espoon suomenkieliseen seurakuntaan.

Puolueista kerrotaan, että ehdokkaiden etsintä on käynnissä nyt täydellä teholla.
Perussuomalaiset eivät vastanneet Essen kyselyyn. Vasemmistoliitto ei Espoossa osallistu seurakuntavaaleihin omalla listalla.

Puolueiden lisäksi vaalilistoja on seurakunta-aktiiveilla ja kansalaisliikkeillä, kuten partiolaisilla. Seurakunta-aktiivien joukko on yhdistänyt voimiaan. Yhdessä matkalla -listalla on yhteinen vaaliohjelma, ja se hakee kannatusta koko Espoon alueella. Listalle asettuu ehdokkaaksi muun muassa kristillisdemokraatteja.

Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa kokoomus sekä puolueisiin sitoutumaton Seurakuntaväen ehdokaslista ovat ilmoittaneet asettavansa ehdokkaita tämän syksyn vaaleissa.
Seurakuntien vaalisivuilla ei vielä viime viikolla näkynyt linkkejä ehdokaslistojen vaaliohjelmiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Poliittiset puolueet ovat kuitenkin tehneet seurakuntavaaleihin omat vaaliohjelmansa.
Ellei sopivaa listaa löydy, voi sellaisen perustaa itse ja hankkia sille ehdokkaita.
Seurakuntavaaleissa on Espoossa noin 134 700 äänioikeutettua. Espoossa valitaan seurakuntaneuvostot kuhunkin kuuteen seurakuntaan sekä jäsenet seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Kukin seurakuntaneuvosto päättää oman seurakuntansa toiminnasta ja valitsee seurakunnan työntekijät. Lapsityö, nuorisotyö, vanhustyö ja diakoniatyö painotuksineen kuuluvat seurakuntaneuvostojen toimialaan.
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista sekä suurimmista avustuksista.
Se päättää myös jäsenten valinnasta seurakuntien yhteiseen kirkkoneuvostoon, joka toimii seurakuntien ”kaupunginhallituksena”. Kirkkovaltuusto jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken.
Seurakunnan päättäjäksi voi pyrkiä konfirmoitu, 18 vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen. Ennakkoäänestys järjestetään 27.–31.10. ja varsinainen vaalipäivä on 9.11.2014.

 
Kiinnostuitko?

Hae lisätietoa: espoonseurakunnat.fi/vaalit, Kauniaisissa www.kauniaisten­seurakunta.fi ja kirkon yhteiset vaalisivut: seurakuntavaalit.fi

Espoon ehdokaslistojen nimet ja yhteyshenkilöt, ks. espoonseurakunnat.fi/vaalit > Listat.

Kauniaisten ryhmien yhdyshenkilöiden yhteystiedot saa seurakunnan kirkkoherranvirastosta, puh. 09 5123 710.

Jaa tämä artikkeli: