null Lähetyksen ja diakonian tuki nousi yli kolme miljoonaa euroa

Lähetyksen ja diakonian tuki nousi yli kolme miljoonaa euroa

Lähetystyön painopisteen muuttuminen näkyy järjestöjen rahankäytössä. Lähetys- ja diakoniatyön suoraan tukeen käytetään selvästi enemmän rahaa kuin kohdemaissa toimivien työntekijöiden kustannuksiin.

Muutoksen taustalla on, että paikalliset kirkot ottavat lähialueillaan yhä enemmän vastuuta diakonian ja lähetyksen eteenpäin viemisestä. Lähetysjärjestöjen työntekijät toimivat heille lähinnä asiantuntija-avustajina.
Viime vuonna Suomen kaikki lähetysjärjestöt lisäsivät kannatustaan lähes viisi prosenttia 83,9 miljoonaan euroon.
”Varoilla palkataan muun muassa kansallisia työntekijöitä ja tuetaan kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä toteuttamaan lähetystehtäväänsä”, Kirkon lähetystyön keskuksen lähetysteologi Timo Vasko sanoo.
Kansainväliseen lähetys- ja diakoniatyöhön käytettävät varat koostuvat pääosin seurakuntien antamista talousarviomäärärahoista, vapaaehtoisesta kannatuksesta ja julkisesta rahoituksesta. 
Suomessa toimii seitsemän kirkon virallista lähetysjärjestöä. Kirkon ulkomaanapu ei ole järjestön jäsen. Se sai viime vuonna tukea ja lahjoituksia 17,4 miljoonan euron arvosta.
Espoon seurakunnat tukivat kirkon lähetysjärjestöjä ja Kirkon ulkomaanapua viime vuonna yhteensä 3,4 
miljoonalla eurolla. Seurakunnat eivät tilastoi erikseen seurakunnista tulevia lahjoituksia. Talousarviovaroista Kirkon ulkomaanavulle myönnettiin 594 000 euroa.
Lähetystyöntekijöiden määrä on laskusuunnassa. Viime vuoden lopussa maailmalla oli 742 suomalaista lähetystyöntekijää, kun  vuotta aiemmin heitä oli 820. Työntekijät toimivat muun muassa seurakuntatyössä, opetustehtävissä, terveydenhoidossa, maa- ja metsätaloudessa sekä hallinnollisessa työssä. Tehtäviin kuuluu myös Raamattu- ja kirjallisuustyötä.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.