Lähetysmäärärahoista äänestettiin jälleen Vantaan kirkkoneuvostossa

Lähetysmäärärahoista äänestettiin jälleen Vantaan kirkkoneuvostossa

Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti viime vuoden joulukuussa, ettei seurakuntien yhteisestä talousarviosta tueta kuin osaa kirkon lähetysjärjestöistä.

Nyt yhteinen kirkkoneuvosto päätti äänin 9-4 esittää 30.9. kokoontuvalle yhteiselle kirkkovaltuustolle , että määrärahat jaetaan samaan tapaan kuin valtuusto viime vuonna päätti. Eli, että avustus keskitettäisiin kirkon seitsemästä lähetysjärjestöstä vain kahdelle: Suomen Lähetysseuralle ja Suomen Pipliaseuralle. Nämä avustukset jaettaisiin suhteessa järjestöjen Vantaalla saamaan vapaaehtoiseen kannatukseen siten, että Suomen Lähetysseura saisi 228 701 euroa ja Suomen Pipliaseura 29 473 euroa.

Lisäksi tuetaan Kirkon Ulkomaanapua sekä Merimieskirkkoa. Kirkon Ulkomaanapu saisi 64 543 euroa ja Merimieskirkko 15 840 euroa.

Yhteisestä kansainvälisen tuen avustusmäärärahasta ei sen sijaan avustettaisi Suomen Luterilaista Evankeliumiyhdistystä, Kansanlähetystä, Lähetysyhdistys Kylväjää, Medialähetysjärjestö Sanansaattajaa eikä ruotsinkielistä Svenska Lutherska Evangeliförening i Finland -järjestöä.

Nämä viisi lähetysjärjestöä jäivät viime vuonna kokonaan ilman Vantaan seurakuntien yhteistä budjettitukea. Perusteluna olivat järjestöjen linjaukset tasa-arvoon ja seksuaalivähemmistöihin liittyvissä asioissa.

Kirkkohallitus on kuitenkin solminut perussopimuksen kaikkien seitsemän lähetysjärjestön kanssa. Kirkolliskokouksen perustevaliokunta puolestaan katsoi toukokuussa 2014, että seurakunnilla on oikeus päättää avustusmäärärahoistaan, mutta toisaalta perussopimus velvoittaa kohtelemaan eri järjestöjä oikeudenmukaisesti. Perustevaliokunnan näkemys merkittiin kirkolliskokouksessa tiedoksi eli se ei ole kirkolliskokouksen päätös.

Äänestys ja seurakuntalaisaloite

Sanasta Elämään -ryhmän edustaja Liisa Virta esitti edellä mainittuun perussopimukseen ja perustevaliokunnan kantaan vedoten, että lähetysmäärärahoja jaettaisiin kaikille seitsemälle lähetysjärjestölle. Esitys kuitenkin hävisi äänin 9-4. Kirkkovaltuustossa on odotettavissa uusi äänestys.

Kirkkoneuvosto käsitteli myös Rekolan seurakunnan seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajan Markku Niemisen tekemää seurakuntalaisaloitetta kansainvälisen vastuun määrärahojen jaosta. Hänen mielestään Vantaan seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston 3.12.2013 päätös jättää viisi järjestöä ilman rahaa ei noudattanut kirkolliskokouksen linjauksen mukaista henkeä ja on aiheuttanut mielipahaa aktiivisissa seurakuntalaisissa. Nieminen ehdotti, että valtuusto ottaisi viimevuotiset päätökset uudelleen käsittelyyn.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Niemisen aloite menee kirkkovaltuustolle tiedoksi ja mahdolliset jatkotoimet valtuuston päätettäväksi.

Päätösesitykset koskevat vain yhteisestä budjetista jaettavia avustuksia. Vantaan seitsemän paikallisseurakuntaa päättävät itsenäisesti omista avustusrahoistaan. Yksikään lähetysjärjestö ei ole Vantaalla jäänyt kokonaan ilman avustusta, vaikka kaikissa seurakunnissa ei ole jaettu tukea kaikille järjestöille. Kahdessa seurakunnassa avustuspäätökset ovat vielä tekemättä.

Seurakunnat jakavat itsenäisesti yhteensä 348878 euroa, Vantaan yhteisestä budjetista jaetaan 338557 euroa. Viime mainitusta päättää siis lopullisesti yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.

Jaa tämä artikkeli: