Lähetystyön koordinaattorit aloittivat

Lähetystyön koordinaattorit aloittivat

Kirkon jokaisessa yhdeksässä hiippakunnassa on vuoden alusta aloittanut kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri. Toimi on uusi, ja se perustuu Kirkkohallituksen, lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun keväällä 2013 tekemään lähetystyön perussopimukseen. Tämän asiakirjan allekirjoittajina ovat kaikki Suomen evankelisluterilaisen kirkon seitsemän lähetysjärjestöä. Perussopimuksen taustalla on eräiden lähetysjärjestöjen suhtautuminen homoseksuaalien oikeuksiin ja naispappeuteen.

Kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri koordinoi oman hiippakuntansa lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa sekä tukee kirkon omaa monikulttuurisuustyötä. Uuden kansainvälisen työn hiippakuntasihteerit ovat Helsingissä pastori Hannu Lätti, Espoossa pastori Anssi Almgren, Turussa nuorisotyönohjaaja Anssi Nurmi, Porvoossa pastori Tomas Ray, Tampereella musiikin tohtori Sakari Löytty, Lapualla pastori Jukka Jämsén, Mikkelissä pastori Ilkka Hakala, Kuopiossa pastori Jukka Helle ja Oulussa pastori Matti Laurila.

Jaa tämä artikkeli: