Lähimetsä peittoaa leikkipuiston

Lähimetsä peittoaa leikkipuiston

Tuoreen raportin mukaan luonnontilaiset metsät ovat kouluille ja päiväkodeille korvaamattoman tärkeitä.

Martinkallion koulun pihalla leijailee kevyttä pakkaslunta. Vitosluokkalaiset pyörivät ekaluokkalaisten kummioppilaidensa kanssa puiden alla. Lapset ovat lähdössä lähimetsään retkelle.
Retken aikana koululaisten tehtävänä on etsiä metsästä kaunis yksityiskohta ja ottaa siitä valokuva. Myöhemmin kuvien ympärille rakennetaan tarina.
”Metsässä on helppo keksiä erilaisia leikkejä. Meidän talon viereiseen metsään aiottiin rakentaa leikkipuisto, mutta kukaan ei halunnut sitä, koska metsä on paljon parempi leikkipaikka”, 11–vuotias Eeva Vilminko sanoo.

Martinkallion koulun oppilaat käyvät säännöllisesti metsässä retkeilemässä. Retkillä leikitään, opetellaan tunnistamaan kasvilajeja sekä rauhoitutaan kuuntelemaan luonnon ääniä. Toisinaan lapset keräävät filmipurkkeihin ”metsänhaltijan hajuvettä”, kuten sammalta.
”Pysähdymme kiinnittämään huomiota ympäröivään luontoon sen sijaan, että vain marssisimme eteenpäin. Metsässä käydään kaikkina vuodenaikoina, sää ei meitä pidättele”, opettaja Anni Somerma kertoo.

Espoon kaupunki on toteuttanut yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa Koulumetsät arvoonsa -hankkeen, jonka yhteydessä Espoon kouluilta ja päiväkodeilta kysyttiin, miten ne käyttävät lähimetsiään. Kyselyraportin tulokset julkaistiin 14. tammikuuta.
Raportin mukaan lähimetsillä on suuri merkitys koulujen ja päiväkotien toiminnassa. Metsiä käytetään liikunnan ja retkien lisäksi lukuaineiden kuten äidinkielen ja biologian opetuksessa. Kouluilla ja päiväkodeissa toivotaankin lähimetsien pysymistä luonnontilaisina, jolloin ne tarjoavat enemmän virikkeitä.
Lapsia innostetaan luonnossa liikkumiseen ja opetetaan arvostamaan luontoa. Suurin huoli vastaajilla oli oman lähimetsän säilymisestä tulevaisuudessa. Metsien roskaantuminen suretti varsinkin päiväkodeissa.Espoossa kyselyyn vastasi 206 koulua ja päiväkotia. Yli puolet vastaajista kertoi käyttävänsä lähimetsää viikoittain, jopa useita kertoja viikossa. Alueellisesti koko Espoo oli edustettuna kyselyssä. Hankkeen projektityöntekijänä Espoon kaupungilla työskentelevä Mikko Lehikoinen kertoo, että kyselyn tuottamasta paikkatiedosta on apua esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa.
Martinkallion koulun retkellä seitsemänvuotias Sofia Bark on löytänyt kallion päältä jäkälien ja kanervien vuoraaman kuopan. Hän kiepahtaa kuoppaan ja hihkuu ”Täällä on kivaa!”
Anni Somerma toteaa, että metsässä retkeily tukee lapsen luontosuhteen kehittymistä ja luonnon kokonaisuuden ymmärtämistä. Perinteisen lajituntemuksenkaan merkitystä ei pidä väheksyä.
”Ihmisten pitäisi oppia arvostamaan lähimetsiä, vaikka ne olisivat vain pieniä palasia kaupungin keskellä. Jos ei tunne lajeja, ei myöskään halua suojella niitä”, Somerma sanoo.
 

Jaa tämä artikkeli: