Lapsiasiavaltuutettu edistää lasten hyvää myös seurakunnissa

Lapsiasiavaltuutettu edistää lasten hyvää myös seurakunnissa

Seurakunnalliset lapsi- ja nuorisotyön järjestöt onnittelevat uutta lapsiasiavaltuutettua Tuomas Kurttilaa. Samalla toivomme, että hän saa riittävät resurssit työnsä toteuttamista varten. Kansainvälinen vertailu osoittaa, että esimerkiksi väkimäärältään Suomea pienemmässä Pohjois-Irlannissa lapsiasiavaltuutetun toimistossa työskentelee 28 henkilöä, kun määrä meillä on viisi.

Edellinen lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula kiinnitti aiheellisesti huomiota resurssien pienuuteen eronsa yhteydessä.

Lapsiasiavaltuutetun työ edistää lasten hyvää myös seurakunnissa. Luterilainen kirkko ja seurakunnalliset lapsi- ja nuorisotyön järjestöt ovat tehneet yhteistyötä lapsiasiavaltuutetun kanssa toimiston perustamisesta asti.

Yhteistyön tavoitteena on ollut lasten oikeuksien edistäminen ja lapsivaikutusten arvioinnin lisääminen seurakuntien päätöksenteossa. Lapsiasiavaltuutettu on antanut tärkeän panoksen valmisteltaessa lapsivaikutusten arviointia osaksi seurakuntien ja kirkon päätöksentekoa. Edellä mainittu esitys on käsittelyssä seuraavassa kirkolliskokouksen istunnossa. Yhteistyön hedelmää on myös se, että seurakuntiin on saatu noin 200 lapsiasiahenkilöä, jotka edistävät lapsiystävällisen seurakunnan kehittymistä.

Lasse Halme
pääsihteeri, Seurakuntien Lapsityön Keskus ry

Eero Jokela
toiminnanjohtaja, PTK – Poikien ja Tyttöjen Keskus ry

Eija Kallinen
pääsihteeri, Nuorten Keskus ry

 

Jaa tämä artikkeli: