null Lehtisaaren asukkaita on kuultu

Puheenvuorot

Lehtisaaren asukkaita on kuultu

Laura Sippola kirjoitti (Kirkko ja kaupunki 22.12. ja Valomerkki 20.12.), ettei Lehtisaaren asukkaita ole kuultu maanvuokra-asioissa.

On valitettavaa, että vuokrankorotukset uuden sopimuskauden alkaessa ovat suuria, mutta Vantaan seurakuntayhtymä on käynyt asunto-osakeyhtiöiden kanssa keskusteluja jo usean vuoden ajan ja pyrkinyt helpottamaan painetta suurille kertakorotuksille.

Vuonna 2008 seurakunnat esittivät asunto-osakeyhtiöille kiinteistöveron siirtämistä vuokralaisen vastattavaksi jo etukäteen, jolloin tulevan uuden vuokrakauden korotukset olisi voitu porrastaa merkittävästi pidemmälle ajalle ja jo maksetut kiinteistöverot olisi hyvitetty tulevissa korotuksissa. Yhtiöt kieltäytyivät tuolloin.

Vuosina 2013–2014 neuvotteluja on käyty erikseen jokaisen asunto-osakeyhtiön edustajien kanssa, jolloin on tuotu kirjallisestikin esille pääperiaatteet vuokrasopimusten jatkamiselle ja pyydetty yhtiöitä ottamaan tulevat korotukset huomioon tulevia investointeja suunniteltaessa.

Jokaisen asunto-osakeyhtiön hallitusedustajat on tavattu vähintään kerran, osa useamman kerran. Asukkaiden tiedottaminen on ollut hallitusten vastuulla. Neuvotteluja on jatkettu taloyhtiöiden yhteisesti valitseman asianajotoimiston kanssa.

Neuvotteluja on siis käyty ja asukkaita kuultu jo pitkään.

Tonttien tämänhetkinen vuokrataso on merkittävästi jäljessä keskimääräistä vuokratasoa, ja keskimääräinen vuosituotto jää vain noin 0,5 % tasolle. Vertailuksi voidaan mainita että Vantaan Asolassa äskettäin vuokrattujen vastaavien tonttien kuukausivuokrat vaihtelevat noin 1,5-2 e/kerrosneliömetri, kun Lehtisaaressa tämänhetkiset vuokrat jäävät alhaisimmillaan vain noin 0,5 euroon/kerrosneliömetri. Vuokralaiset ovat siis saaneet menneiden vuosikymmenten aikana nauttia poikkeuksellisen halvasta asumisesta verrattuna Helsingin muuhun vuokratasoon, mitä tulevilla korotuksilla pyritään nyt korjaamaan.

Vuokrat perustuvat tonttien tämänhetkiseen käypään arvoon. On huomattava, että maanhinta pääkaupunkiseudulla on kehittynyt merkittävästi 50 vuoden aikana. 1960-luvun alussa Lehtisaari oli maaseutua, jossa oli vain muutama asukas, nyt alue on yksi Helsingin arvostetuimmista alueista.

Maanvuokratuotot ovat merkittävä osa seurakuntien toiminnan rahoitusta. Tätä työtä on mm. lapsityö, vanhustyö ja diakoniatyö.

Seurakunnat tukevat sosiaalista asumista tarjoamalla vuokralle siihen erikseen osoitettuja tontteja ja tarjoamalla yksittäisiä vuokra-asuntoja diakonia-asiakkaiden käyttöön. Lehtisaaren tontteja ei ole osoitettu sosiaaliselle asumiselle.

Sari Turunen

Kiinteistöjohtaja, Vantaan seurakunnat

 

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.