Loputkin oikeusoppineet: Papin vihkimä homoavioliitto on pätevä
Kuva: Thinkstock

Kuva: Thinkstock

Loputkin oikeusoppineet: Papin vihkimä homoavioliitto on pätevä

Kirkkohallitus tilasi kolmelta asiantuntijalta lausunnon siitä, miten avioliittolain muuttuminen sukupuolineutraaliksi vaikuttaa kirkollisen vihkimiseen.

Turun yliopiston oikeustieteen professori Tuulikki Mikkola ja Lapin yliopiston emeritusprofessori Ahti Saarenpää ovat sitä mieltä, että papin vihkimä samaa sukupuolta olevan parin avioliitto on juridisesti pätevä. Mikkola ja Saarenpää ovat asiasta samoilla linjoilla Helsingin yliopiston siviilioikeuden professori Urpo Kankaan kanssa.

Kirkkohallitus tilasi kolmelta oikeustieteen asiantuntijalta lausunnon siitä, miten avioliittolain muuttuminen sukupuolineutraaliksi vaikuttaa kirkolliseen vihkimiseen. Valomerkki uutisoi aiemmin Urpo Kankaan lausunnosta, jonka mukaan papit, jotka kieltäytyvät vihkimästä samaa sukupuolta olevia pariskunta, voivat joutua ongelmiin.

Nyt myös kansainvälisen yksityisoikeuden ja perheoikeuden professori Mikkola ja yksityisoikeuden emeritusprofessori Saarenpää ovat antaneet lausuntonsa.

 

Luterilaisen kirkon avioliittokäsitys määritellään kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkkokäsikirjassa. Missään niistä ei mainita, että kirkollinen avioliitto kuuluu vain eri sukupuolta oleville pareille. Kirkkokäsikirjassa puhutaan kuitenkin sulhasesta ja morsiamesta.

Tuulikki Mikkola toteaa Urpo Kankaan tavoin, että kirkkokäsikirjan normit eivät ole lainsäännöksiä. Papin vihkimä avioliitto on Mikkolan mukaan juridisesti pätevä, vaikka pappi ei noudattaisikaan kirkkokäsikirjan ohjeita.

"Käsitykseni on siten se, että vihkimistä ei voi pitää mitättömänä sillä perusteella, että vihkimisessä ei ole noudatettu kirkollisen vihkimisen muotoja ja ehtoja. Siviilioikeudellisesti pätevän avioliiton tunnusmerkistö löytyy avioliittolaista", Mikkola kirjoittaa.

Mikkolan mukaan kirkon omilla säädöksillä ei ole merkitystä yksityisoikeuden näkökulmasta, vaan vain hengellisestä näkökulmasta. Hengelliset asiat eivät kuitenkaan kuulu maalliseen lainsäädäntöön.

 

Ahti Saarenpää pitää avioliittolain valmistelua "valitettavan puutteellisena". Vaikka kirkolliseen vihkimiseen liittyvistä ongelmista tiedettiin, niitä ei otettu lainvalmistelussa huomioon.

Tilanne on Saarenpään mukaan "eettisessä katsannossa arveluttava", mutta papin vihkimä samaa sukupuolta olevan parin avioliitto on juridisesti pätevä.

"Sama sukupuolta olevien kirkollinen avioliitto jää päteväksi. Vihkimisen vaikutukset ovat yhdenvertaisia kaikissa parisuhteissa. Mahdolliset jälkiseuraamukset kohdistuvat vihkijään, ei vihittäviin", Saarenpää kirjoittaa.

 

Tuulikki Mikkola ei osaa ennakoida, miten valtio tulee jatkossa suhtautumaan uskonnollisten yhteisöjen oikeuteen antaa ehtoja kirkolliselle vihkimiselle.

Urpo Kankaan mukaan kirkko on nykyisten lainkohtien perusteella velvollinen vihkimään samaa sukupuolta olevat pariskunnat. Mikkola ei katso asiantuntemuksensa riittävän asian kommentoimiseen.

Avioliittolaki muuttuu sukupuolineutraaliksi ensi vuoden maaliskuussa.

 

Päivitys 20.7. kello 15.50: Lisätty Ahti Saarenpään osuudet.

Jaa tämä artikkeli: