Marja Heltelä Haagan kirkkoherraksi

Marja Heltelä Haagan kirkkoherraksi

Haagan seurakunnan kirkkoherran vaalissa on ensimmäisellä vaalisijalla vs. kirkkoherra Marja Heltelä.

Marja Heltelällä on omakohtaista kokemusta seurakunnan johtamisesta Helsingissä. Vuodesta 1997 hän on toiminut Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa seurakuntapastorina, johtavana kappalaisena ja nyt vs. kirkkoherrana.

Helsingin keskustaseurakuntien yhdistyessä Marja Heltelä johti organisaatio- ja hallinnonuudistuksen papiston ja jumalanpalveluselämän osalta. Johtamistutkinnot hän on suorittanut parhain mahdollisin arvosanoin. Marjaa arvostetaan kuuntelevana ja asioihin tarttuvana esimiehenä.

Marja on toiminut jumalanpalveluselämän tuntiopettajana Helsingin yliopistossa. Hän on toinen hiippakuntamme pappis-asessoreista. Marja tulee hyvin toimeen eri tavoin ajattelevien ihmisten kanssa ja osaa verkostoitua. Hän on valmis kutsumaan seurakunnan jäsenet ja työntekijät yhdessä käyttämään lahjojaan seurakunnan parhaaksi.

Marjassa on valloittavaa hänen rohkeutensa ja innostuneisuutensa puhua Jumalasta tämän ajan kielellä ja välittää viesti Jumalan antamasta toivosta, joka kantaa tänäänkin.

Marja Heltelässä yhdistyy teologinen ja hallinnollinen osaaminen kypsään, valoisaan ja avaraan hengellisyyteen. Mielestämme hän on paras vaihtoehto seurakuntamme kirkkoherraksi.

Marjan tukiryhmän puolesta

Tuula Sääksi, Maikki Viljanen-Pihkala,
Panu Pihkala, Anna-Leena ja Matti Verkasalo,
Leila ja Olli Valtonen, Birgitta Rantakari,
Teppo Köntti, Hanna Mithiku, Leena Veikkola

Jaa tämä artikkeli: