null Mielipide: Eläinten asemasta elämää suurempaan kysymykseen

Puheenvuorot

Mielipide: Eläinten asemasta elämää suurempaan kysymykseen

Mitä Raamattu sanookaan ihmisen ja eläinten suhteesta? Sekä Vanhan että Uuden testamentin mukaan ihminen on Jumalan luomakunnan hierarkiassa eläimiä ja elotonta luontoa korkeammalla siten, että ihmisellä on sekä toimivalta että vastuu.

Mutta onko Jumalan olemassaolo seurauksiltaan merkittävä asiantila? Vastaukset tähän vaihtelevat suurimmista mahdollisista seurauksista yhdentekevyyteen, myös kirkon puolelta.

Suurin kysymys on, uskotko Jumalan olemassaoloon. Vastaus tähän vaikuttaa miltei kaikkeen.

Mielestäni kysymys ihmistä mahtavamman tietoisen olion olemassaolosta on perustavinta laatua. Ihmismielestä riippumattoman Jumalan tosiasiallinen olemassa- tai olemattaolo asettaa rajat sille, mitä meille voi eläessämme ja kuollessamme tapahtua.

Suurin kysymys on, uskotko Jumalan olemassaoloon. Vastaus tähän vaikuttaa miltei kaikkeen. Ihmisen valintoja ohjaavat hänen arvonsa, jotka perustuvat hänen maailmankatsomukseensa.

Siihen perustuvat myös kiistat raamatullisen teistisen kristinuskon ja kristinuskosta valistusaatteen, naturalistisen luonnontieteen ja marxismin seurauksena syntyneen sekulaarin humanismin välillä.

Mikko Heikkilä

FT, dosentti, Tampere

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Piispa Jari Jolkkonen on eläin, jolla on tieteellinen maailmankuva – hän tahtoisi jokaisen kristityn kokevan samoin

Hengellisyys

Suomen luterilaiset piispat julkaisivat kannanoton, joka käsittelee tieteiden ja kristinuskon suhdetta. Piispat eivät suvaitse tiedevastaisuutta.