null Mielipide: Kirkon virantäyttöihin tarvitaan avoimuutta

Mielipide: Kirkon virantäyttöihin tarvitaan avoimuutta

Seurakuntien virantäytöt ovat lähtökohtaisesti julkisia. Katsomme, että virantäytöissä tulee noudattaa lain kirjaimen lisäksi lain henkeä.

Helsingin Mikaelin seurakunnan kanttorinviran hakuilmoitus julkaistiin 14.2.2018 ainoastaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla. Hakuilmoitusta ei ollut julkaistu seurakuntayhtymän intranetissä eikä avoimilla työpaikkasivustoilla, mikä on laillista, mutta ei avointa.

Viran hakuaika oli normaalia lyhempi, kuitenkin lain sallima kaksi viikkoa. Kun hakuaika päättyi viikon 9 keskiviikkona, oli hakijoita pyydetty varautumaan haastatteluun ja näytteisiin jo samalla viikolla. Viranhakijan valmistautuminen haastatteluun ja näytteisiin jää tällä aikataululla olemattomaksi, mikäli hänelle edes onnistuisi haastatteluun saapuminen näin lyhyellä varoitusajalla.

Hakuilmoituksen tehtäväkuvaus oli erittäin seikkaperäinen, ikään kuin valmiiksi jollekulle räätälöity. Tulkintaa puoltaa myös laajempi ilmoittelematta jättäminen ja lyhyet hakuajat. Huhuja tällaisesta julkisen viran etukäteen lupaamisesta on liikkunut laajalti kirkkomuusikoiden keskuudessa, mikä ei edistä kirkon julkisuuskuvaa.

Työnantajan toiminta on laillisuudestaan huolimatta kyseenalaista, sillä menettely ei noudata hyvän rekrytoinnin periaatteita. Helsingin hiippakunta on antanut seurakunnille rekrytointiohjeet, joita on syytä noudattaa. Kirkon tulisi olla esimerkillinen työnantaja – myönteisessä mielessä.

Enää ei hakuilmoituksen piilottelu virallisella ilmoitustaululla auta. Viranhaku on saanut runsaasti julkisuutta sosiaalisessa mediassa ja hakuilmoitus on kiertänyt kopiona kirkkomuusikoiden forumeilla. Toivottavasti Mikaelin seurakunta saa runsaasti hyviä hakijoita, joista paras voidaan valita!

Marjukka Andersson

puheenjohtaja

Suomen Kanttori-urkuriliitto r.y.

Jussi Junni

toiminnanjohtaja

Kirkon akateemiset AKI r.y.

 

Edellisen johdosta

Olemme Helsingin Mikaelin seurakunnassa useiden vuosien ajan palkanneet kanttorin määräajaksi talouden supistuessa ja turvataksemme kanttorien resurssit. Olemme halunneet kaikesta huolimatta palvella ihmisiä myös kirkkomusiikin osalta mahdollisimman hyvin.

Seurakuntaan perustettu ja auki oleva B-kanttorin virka on julistettu kirkkolain mukaisesti auki. Tässäkään tilanteessa ei ole turvauduttu kirkkolain antamaan mahdollisuuteen kutsua useita vuosia vastaavaa tehtävää hoitanut viranhaltija avoimeen kanttorin virkaan ”erityisen painavin perustein”. Kirkkoherra on keskustellut myös luottamusmiesten kanssa viran hakumenettelystä ja sen perusteluista.

Vaikka haastatteluajankohdan kertominen hakuilmoituksissa on yleistynyt, totesimme, että kanttorinvirkaa hakeville se ei ole tarkoituksenmukaista.

Mikaelin seurakunnassa hakijoille järjestettiin hakuajan jälkeen aika haastattelua ja näytteitä varten seuraavalle viikolle. Heille varattiin myös harjoitteluajat Mikaelinkirkon uruilla ja pianolla. Hakijat saivat näistä tiedon jo heti hakuajan päätyttyä.

Helsingin seurakuntayhtymän toimintakulttuurin tavoitteet ja seurakunnan strategia määrittelevät osaltaan, mihin suuntaan laadukasta kirkkomusiikkia on hyvä kehittää.

Toivomme, että Helsingin Mikaelin seurakunnan musiikkityö kehittyy, elää ja vaikuttaa alueemme eri-ikäisten arjessa ja juhlassa, kirkoissa ja siellä, missä ihmiset ovat. Tämä toteutuu, kun seurakuntaneuvosto valitsee hakijoista kirkon musiikkityötä ja itähelsinkiläisessä kontekstissa kirkon perustehtävää ajatellen parhaan hakijan.

Martti Häkkänen

kirkkoherra

Ami Lainela

seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja

Helsingin Mikaelin seurakunta

Jaa tämä artikkeli: