null Mielipide: Maapallon ihmeellisyys todistaa Luojasta

Puheenvuorot

Mielipide: Maapallon ihmeellisyys todistaa Luojasta

Tieteellisen näytön puute on eräs yleinen peruste kieltää Jumalan olemassaolo. Mielestäni tämä näkemys ei ole merkittävä, koska tieteellisyyden korvaavat tässä tapauksessa ratio­naalinen päättely ja järkiperäiset perusteet.

Vaikka ei edes ottaisi huomioon Raamatun sanomaa ja ilmoituksia, on silti täysin perusteltua katsoa maailmassa vaikuttavan sellaisen mahdin, jota Jumalaksi nimitämme. Tähän näkemykseen päätyy pohtimalla, miten äärimmäisen erinomaisesti maapallon toiminnat sujuvat ja miten monimuotoista kaikkinainen elämä maapallolla on.

Aivan hämmästyttävän hienolla tavalla eri elintoiminnat yhdistyvät toisiinsa kaikilla elävillä olennoilla. Moista järjestelmää ei olisi voinut syntyä vain sattumien kautta. Evoluution on täytynyt edetä myös suunnittelun ja valvonnan myötä, vaikka myös la­jien välinen kilpailu on vaikuttanut siihen, mitkä kasviston ja eläimistön lajit ovat päätyneet jäämään pysyviksi osiksi maapallon elollista luontoa.

Kaikkein vähiten ihmisen kehitys sellaiseksi järjelliseksi olioksi, jollaisia me olemme, hyvässä ja pahassa, olisi voinut olla vain sattuman oikku. Sellaiseen päätelmään ei järjellisellä ajattelulla mitenkään voi tulla.

Maapallon asema maailmankaikkeudessa on poikkeuksellinen verrattuna muihin tiedettyihin taivaankappaleisiin. Tähän erityisyyteen vaikuttavat sovelias etäisyys auringosta, minkä ansiosta lämpötila on sopiva ja elämä maapallolla on mahdollista, sekä painovoima, joka muun muassa estää ilman kaikkoamisen avaruuteen. Ratkaisevaa on myös maapallon materiaalinen koostumus, jonka vuoksi ruokatuotannolle ja muille inhimillisille tarpeille tarjoutuvat välttämättömät raaka-aineet ja vesivarat.

Järkiperäinen päättely siitä, mikä on vaikuttanut kaiken maapallon erinomaisuuden taustalla ja oletettavasti edelleen vaikuttaa, on Luojan olemassaololle yhtä hyvä todiste kuin se, mitä pidettäisiin tieteellisenä todistusaineistona.

Harry Blässar

Helsinki

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee