null Mielipide: Nuoret mukaan seurakuntaneuvostoihin

Puheenvuorot

Mielipide: Nuoret mukaan seurakuntaneuvostoihin

Helsingin kaupunki kokeilee läsnäolo- ja puheoikeuden antamista nuorille lautakuntien kokouksissa (HS 26.11.). Sama käytäntö vallitsee jo Espoon ja Vantaan nuorisovaltuustoissa.

Kokeilu konkretisoi lasten ja nuorten mielipiteiden huomioimisen heitä koskevia asioita käsiteltäessä. Kokeilulla annetaan nuorille aito mahdollisuus vaikuttaa ja tulla kuulluksi.

Myös kirkon omissa säädöksissä edellytetään, että seurakunnat ottavat päätöksenteossaan huomioon päätöstensä vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Rovastikunnallista nuorisoparlamenttia on kokeiltu Länsi-Helsingissä hyvällä menestyksellä.

Haastan pääkaupunkiseudun seurakunnat kaupunkien mallin mukaiseen nuorten läsnäolo- ja puheoikeuskokeiluun hallintoelintensä kokouksissa. Nuoret voitaisiin valita esimerkiksi omilla nuorisovaaleilla, joissa olisi myös luontevaa kokeilla sähköistä äänestämistä.

Tähän mennessä kirkkomme toimet nuorten osallisuuden lisäämiseksi ovat olleet melko vaatimattomia kirkolliskokouksen lukuisista kannustavista päätöksistä huolimatta. Kirkolliskokous valmistelee tulevaisuustoimeksiantoa, jossa nuorten osallisuutta lisättäisiin kaikilla kirkon päätöksenteon tasolla.

Pääkaupunkiseudun seurakunnat voisivat omien nuorisovaalien ja -parlamenttien avulla hankkia arvokasta tietoa kokonaiskirkon ratkaisujen tueksi. Ennen kaikkea kokeilu viestisi kirkon nuorille jäsenille, että heidän jäsenyytensä on tärkeää ja arvokasta.

Sami Ojala

toiminnanjohtaja

Nuori kirkko ry

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.