Mielipide: Välillisessä vaalissa on monia etuja

Mielipide: Välillisessä vaalissa on monia etuja

Haagan seurakuntaneuvoston varajäsen Toni Ahva ihmettelee (K&k 11.10) Haagan seurakuntaneuvoston päätöstä järjestää kirkkoherranvaali välillisenä. Ahva puolustaa suoraa vaalitapaa, koska näkee sen edistävän demokratian toteutumista ja seurakuntalaisten osallisuutta päätöksenteossa.

Ahvan esiin nostamat tavoitteet ovat tärkeitä. Valitettavasti kirkkoherranvaalien äänestysprosentit ovat kuitenkin jäänet Helsingissä alhaisiksi (alhaisimmillaan 2 prosenttia). Lisäksi suora vaali soveltuu paremmin silloin, kun valitaan ihmisiä määräaikaisiin luottamustehtäviin.

Välillisessä vaalissa päätöksen tekee vaaleilla valittu seurakuntaneuvosto. Neuvosto edustaa seurakunnan jäseniä kohtuullisen kattavasti ja tuntee seurakunnan strategian ja erityiset tarpeet.

Haagan seurakuntaneuvosto päätyi huolellisen harkinnan jälkeen anomaan tuomiokapitulilta oikeutta välilliseen vaaliin. Päätös oli yksimielinen.

Välillisellä vaalitavalla haluttiin luoda edellytykset tutustua huolellisesti kaikkiin hakijoihin. Haastattelujen ja soveltuvuustestien avulla voidaan arvioida esimerkiksi hakijoiden esimiestaitoja ja hallinnollista osaamista. Seurakunnan taitava johtaminen on myös seurakuntalaisten etu.

Hakuprosessin kaikissa vaiheissa on pyritty avoimuuteen sekä seurakuntalaisten ajatusten kuulemiseen. Seurakuntalaiset voivat tutustua loppusuoralle päässeisiin ehdokkaisiin videoesittelyiden kautta sekä 1.11. klo 18.30 Huopalahden kirkossa järjestettävässä tilaisuudessa.

 

Hanna Mithiku

Haagan seurakuntaneuvoston ja vaalityöryhmän puheenjohtaja

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää:

Kommentoi