Mikä laskutuspalvelu?

Mikä laskutuspalvelu?

Yrittäjyys on pitkään ollut monille luovan työn tekijöille ainoa mahdollinen työskentelyn muoto. Yrittäjällä taas ei ole asiaa Kelaan eikä oikeutta työmarkkinatukeen.

2000-luvun aikana Suomeen on syntynyt useita laskutusosuuskuntia ja osakeyhtiömuotoisia laskutusyrityksiä, jotka haluavat mahdollistaa yrittäjämäisen työskentelyn ilman, että työntekijä menettää työttömyysturvansa.

Niiden tehtävät rajoittuvat palkanmaksuun. Laskutuspalvelu lähettää laskun työtä tarjonneelle yritykselle, organisoi palkkion jakautumisen lakisääteisesti ja maksaa nettopalkan työntekijän tilille.

Aluksi laskutuspalvelut rinnastettiin työvoimatoimistossa ja työttömyyskassoissa työnantajiin. Palvelua hyödyntävän katsottiin olevan työsuhteessa laskutusyrityksen kanssa työtehtävän ajan. Vuoden 2013 alussa voimaan tullut uusi ohjeistus muutti tilannetta radikaalisti. Sen mukaan laskutuspalvelun käyttäjä ei ole työsuhteessa palveluun, vaan hän on ”omassa työssä työllistyvä”.

Jaa tämä artikkeli: