null Mikä saa parisuhteen kestämään?

Monien tavoitteena on elinikäinen avioliitto, siksi parisuhteen eteen kannattaa tehdä työtä. Kuva: Thinkstock

Monien tavoitteena on elinikäinen avioliitto, siksi parisuhteen eteen kannattaa tehdä työtä. Kuva: Thinkstock

Mikä saa parisuhteen kestämään?

Valomerkki kävi läpi tutkimuksia, joissa on selvitetty niitä ominaisuuksia, jotka ennustavat pitkää ja onnellista parisuhdetta.

Parisuhteen pitkäikäisyyttä selittää luonnollisesti se, kuinka tyytyväisiä puolisot ovat suhteeseensa. Ero on harvoin jonkin yksittäisen ongelman seurausta, vaan erossa on tavallisesti kyse monien erilaisten ongelmien kasautumisesta.

Parhaimmillaan parisuhde palkitsee tarjoamalla rakkautta, kumppanuutta, yhdessäoloa, läheisyyttä ja seksiä sekä siinä saa osakseen ymmärrystä ja arvostusta, mahdollisuuden toteuttaa itseään naisena, vaimona, äitinä, miehenä, isänä tai rakastajana. Tärkeimmän ihmissuhteensa eteen kannattaa tehdä töitä. Löytyykö parisuhteestasi näitä pitkän ja onnellisen parisuhteen merkkejä?

1. Rento ja jatkuva vuorovaikutus

Rento ja jatkuva vuorovaikutus takaa onnistuneen avioliiton. Lukuisat tutkimukset korostavat vuorovaikutuksen merkitystä parisuhteessa. Jokaisella on tarve on tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Varatkaa joka päivälle kahdenkeskistä aikaa, jolloin voitte jakaa ajatuksia, kokemuksia ja tunteita.

2. Huolenpito synnyttää tyytyväisyyttä

Parisuhde toimii puskurina kovaa maailmaa vastaan. Pariskunnilla on esimerkiksi vähemmän psyykkisiä paineita ja sairastavuutta kuin yksinelävillä.  Tärkeä parisuhteen vuorovaikutuksen ja onnellisuuden tekijä on suhteesta ja puolisolta saatava sosiaalinen tuki. Tuki ilmenee esimerkiksi toisesta huolehtimisena, arvostuksen osoittamisena ja avunantamisena. Tunneperäisen sosiaalisen tuen, varsinkin huolenpidon, on todettu olevan suorassa yhteydessä parisuhteen tyytyväisyyteen. Ystävällisyys ja hellyys toimivat puskurina konflikteja ja negatiivisuutta vastaan.

3. Keskity hyvään, puhu hyvää

Keskittykää hyvään. Kiitollisuus ja kunnioitus takaavat onnellisen parisuhteen. Onnistuneet pariskunnat etsivät elämästään ja suhteestaan asioita, joita voivat kunnioittaa, ja joista voivat sanoa olevansa kiitollisia. He rakentavat määrätietoisesti kunnioittamisen ja kiitollisuuden ilmapiiriä elämässään. Katastrofipariskunnat sen sijaan etsivät ja keskittyvät kumppaniensa virheisiin. Oman puolison kehuminen on jokapäiväisen elämän parasta terapiaa ja parisuhdeonnen takaaja. Puolisolta saatava positiivinen palaute on tärkeää parisuhteessa onnistumiselle.

4. Me-henki kantaa vaikeuksissa

Vahva me-henki auttaa vaikeuksien yli. Pitkässä parisuhteessa tutkitut avioparit pitivät liittonsa kantavina tekijöinä rakkautta, turvallisuutta ja yhteisen historian arvostamista. Vahva toistensa tukeminen auttaa saavuttamaan parisuhteessa me-hengen, jota voidaan luonnehtia parhaimmaksi parisuhteen siteeksi. Me-henkisyyden myötä puolisot pitivät yhtä, jolloin ulkopuolisiin vaatimuksiin löydettiin yhteinen ratkaisu.

5. Riitele rakentavasti

Kyky käsitellä ristiriitoja ja konflikteja rakentavalla tavalla on yksi pitkän parisuhteen merkeistä. Me-sanan käyttö myös riitatilanteessa on tutkitusti hyödyllistä.  Parit, jotka käyttivät me-sanaa konflikteissa, saivat riidat ratkaistua paremmin ja selvisivät tilanteesta pienemmällä stressaamisella.

6. Yhteiset rutiinit vahvistavat suhdetta

Kestävät parisuhteet vaativat onnistuakseen yhteisiä päätöksiä ja päämääriä. Pitkään naimisissa olleet avioparit hoitavat väitöstutkimuksen mukaan suhdettaan. Jopa kiintymyksen osoitukset voivat alkaa tuntua rutiinilta, mutta samalla ne ovat kuitenkin tärkein osa suhdetta. Samankaltaista parisuhteen ylläpitoa edistävää rutiinikäyttäytymistä ovat jotkut rituaalit. Samanlaisina toistuvat kommunikaatiotilanteet, rituaalit sekä yhdessä tehdyt päivittäiset rutiinit ja tehtävätkin toimivat suhteen ylläpidon ja parin sitoutumisen vahvistajina.

7. Kasva henkisesti ja anna toisenkin kasvaa

Pitkä parisuhde vaatii henkistä kasvua. Ymmärrä ja hyväksy se, että ajan myötä puolisosi ja sinä  muututte. Tärkeä suhdetta koossa pitävä tekijä onkin taito ja halu huomioida puolison muuttuvat tunteet ja tarpeet. Erityisen merkittävä taito on myös puolison erilaisuuden arvostaminen.

8. Älä someta liikaa, vaan huomioi puolisoasi

Huomioitko kumppaniasi tarpeeksi vai sometatko liikaa? Bostonin yliopiston tutkimuksen mukaan sosiaalista mediaa paljon käyttävien puolisot olivat pettyneempiä avioliittoonsa ja erosivat helpommin kuin ne, jotka säännöstelivät somen käyttöään. Räplää tablettiasi ja kännykkääsi vähemmän ja keskity olemaan enemmän läsnä puolisollesi, niin parannat parisuhteesi laatua ja kestoa. Pysyvän ja toimivan parisuhteen perustana on se, että henkilö tuntee saavansa suhteelta suunnilleen yhtä paljon kuin mitä hän on itse siihen panostanut. Emotionaalinen yksinäisyys kasvaa, jos kumppani ei huomioi, eikä aseta suhdetta etusijalle.

9. Älä petä kumppaniasi

Ole uskollinen kumppanillesi. Rinnakkaissuhteet voivat kaivaa maata avioliiton pysyvyyden alta. Runsas seksikään ei nimittäin takaa onnellista parisuhdetta, uskollisuus sen sijaan kyllä. Väestöliiton Perhebarometrin mukaan pariskuntien onnea ei ole vähentänyt edes se, että erityisesti keski-ikäisten parien rakastelukertojen määrä on vähentynyt 2000-luvulla aiempaan verrattuna. Sen sijaan parisuhteiden onnea on edistänyt osaltaan samaan aikaan tapahtunut kumppaneiden uskollisuuden lisääntyminen. Tutkimusten mukaan suhtautuminen uskottomuuteen tai rinnakkaissuhteisiin on Suomessa tiukentunut.

10. Osoita sitoutumisesi, mene naimisiin

Jos elät avoliitossa, mene vihille! Avoliiton päättymiset ovat Suomessa yleisempiä kuin avioerot. Toisaalta avioliitto ilman sitä edeltänyttä avoliittoa voi lisätä epätyydyttävän avioliiton riskiä. Vaikka myös avioerojen määrä on lisääntynyt, kannattaa muistaa, että suurin osa avioliitoista kestää yhä toisen kuolemaan asti. Tieto ja kokemus kumppanin sitoutumisesta ja rakkaudesta ovat tutkimuksen mukaan tärkeimmät suhteen tyytyväisyyttä ennustavat tekijät. Seuraavina olivat positiivisuus käytöksessä ja tehtävien reilu jakautuminen. "Pysyvämpi onni syntyy hyvästä elämästä, ja sen löytyminen ja rakentaminen on helpompaa hyvässä parisuhteessa kuin yksin", kirjoittaa parisuhteita tutkinut professori Osmo Kontula.
 

Kirjallisuutta

Kontula, Osmo: Yhdessä vai erikseen? Tutkimus suomalaisten parisuhteiden vahvuuksista, ristiriidoista ja erojen syistä. Väestöliiton Perhebarometri 2013.
Kontula, Osmo: Parisuhdeonnen avaimet ja esteet. Perhebarometri 2009/Väestöntutkimuslaitoksen katsauksia.
Tuula Pukkalan väitöstutkimus: Millaiset parisuhteet kestävät?
Yhdysvaltalainen tutkimus osoittaa yhteyden runsaan sometuksen ja avioeron välillä.
Maailmanlaajuinen verkkokysely (90 000 vastaajaa): http://www.thenormalbar.com/home

 

Jaa tämä artikkeli: