Ministeri Räsänen: Valtionavustus on kirkolle parempi kuin yhteisövero

Ministeri Räsänen: Valtionavustus on kirkolle parempi kuin yhteisövero

Sisäministeri Päivi Räsänen rohkaisi kirkolliskokousta kannattamaan lakisääteistä valtionapua yhteisöveron sijaan kirkon yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi. Räsänen toi valtioneuvoston terveiset kirkolliskokoukselle tiistaina 6.5.

Kirkolliskokous käsittelee tällä viikolla lausuntoa lakiesityksestä, jossa kirkon yhteisövero-osuudesta luovuttaisiin ja siirryttäisiin lakisääteiseen valtionapuun. Lakiesitys on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä. Eduskunnassa sitä käsitellään ensi syksynä. Laki tulisi voimaan vuoden 2015 alusta, mutta sitä alettaisiin toteuttaa vasta vuoden 2016 alusta.

Nykyisen, yhteisöverotuotosta saatavan rahoituksen keskeisin ongelma seurakuntien kannalta on ollut sen huono ennustettavuus.

– Tämän vuoden alusta yhteisöverokantaa laskettiin 24 prosentista 20 prosenttiin. Myös seurakuntien jako-osuus olisi samalla laskenut, ellei hallitus olisi linjannut, että seurakuntien jako-osuutta korotetaan väliaikaisesti. Vuoden 2016 alusta jako-osuus laskee, kun korotus lakkaa. On täysin avoinna, minkä suuruinen seurakunnille tuleva osuus vuodesta 2016 eteenpäin olisi, ministeri Räsänen totesi.

Hänen mukaansa laissa säädettäisiin avustuksen lähtötasosta, joka olisi 114 miljoonaa euroa, ja avustus sidottaisiin kuluttajahintaindeksiin. Lisäksi kirkko säästäisi 6 miljoonaa euroa valtion perimiä verotuskustannuksia.

– Rohkaisen kirkolliskokousta tarttumaan tähän tilaisuuteen. Se on vakaampi ja ennustettavampi rahoitusmuoto kuin nykyinen yhteisöveropohjainen rahoitus, Räsänen sanoi.

Räsänen otti kantaa myös kansalaisaloitteen esitykseen avioliittolainsäädännön muuttamiseksi.

– Kysymys avioliiton olemuksesta nostaa esiin syviä maailmankatsomuksellisia ja ihmiskuvaan liittyviä jakolinjoja. Käyty arvokeskustelu osoittaa, että kyse ei ole marginaaliasiasta. Miehen ja naisen välinen avioliitto on ihmiskunnan historian merkittävin ja vanhin ihmisten välinen sopimus, Räsänen sanoi.

– Mahdollinen lainmuutos ei vaikuttaisi vuosituhantiseen Raamatun opetukseen. Sen sijaan se aiheuttaisi ristiriitatilanteita vakaumuksen ja käytänteiden välillä ja koskettaisi oikeutta ilmaista vakaumus ja toimia uskonsa mukaan.

 

Kirkolliskokousta voi seurata Twitterissä hashtagilla #kirkolliskokous.

 

Jaa tämä artikkeli: