null Minna Saarnivaara tekee töitä rauhan puolesta

Pauliina Hyryn ja Minna Saarnivaaran kiinnostus toimia rauhan puolesta synnytti Vater unser – Isä meidän -konsertin. Kuva: Elina Orpana

Pauliina Hyryn ja Minna Saarnivaaran kiinnostus toimia rauhan puolesta synnytti Vater unser – Isä meidän -konsertin. Kuva: Elina Orpana

Hyvä elämä

Minna Saarnivaara tekee töitä rauhan puolesta

Rauhan puolesta voi tehdä töitä niin tanssimalla kuin tutkimallakin.

Minna Saarnivaara on aina ollut heikomman puolustaja ja rauhan rakentaja. Tällä hetkellä hän toimii rauhan eteen niin vapaa-ajallaan tanssijana kuin työssään Suomen Lähetysseuran Syyrian rauhanhankkeen projektipäällikkönä.

"Olen aina halunnut ymmärtää konfliktien eri osapuolia. Peruskansalaiselta jää puuttumaan ymmärrys, miksi konflikti on syntynyt, kun media keskittyy uutisoimaan väkivallasta. Syyriassa konflikti lähti liikkeelle kuivuudesta ja maanviljelijöiden huonoista satovuosista. Viljelijät osoittivat mieltään, koska he eivät enää pystyneet elämään huonoista sadoista saamillaan tuloilla ja valtio ei myöskään auttanut heitä", kertoo Saarnivaara.

Saarnivaaran mukaan protestit etenivät tästä lähtökohdasta eri kansanryhmiin ja painopiste siirtyi autoritaarisen vallankäytön vastustamiseksi.

"Konflikti rupesi saamaan myös uskonnollista väriä johtuen naapurivaltioiden voimakkaista uskonnollisista ryhmittymistä. Taustalla olivat myös naapurivaltioiden taloudelliset ja poliittiset pyrkimykset sekä lähialueilla tapahtuneet kansannousut."
 

Ammattitanssijan uralta Lähi-idän tutkijaksi

Kiinnostus etenkin Lähi-idän kulttuureihin johti Minna Saarnivaran ammattitanssijan uralta yliopistoon opiskelemaan arabiaa, islamin tutkimusta, kansainvälistä politiikkaa ja sosiaalipsykologiaa.

"Uutisointi Lähi-idästä oli 90-luvulla hyvin negatiivissävyistä, kuten nykyäänkin. Halusin ymmärtää alueella tapahtuvia konflikteja ja yksittäisen ihmisen maailmankuvaa."
 

Kaikkea tekemistä kuitenkin valottaa toivo, että sota jonakin päivänä saadaan loppumaan."
– Minna Saarnivaara
 

Akateeminen polku johti Saarnivaaran Lähi-idän tutkijaksi. Hän teki kenttätöitä palestiinalaisalueella ja tutustui paikallisiin ihmisiin. Vuonna 2014 hänen tiensä johti työhön Suomen Lähetysseuraan.

"Syyrian rauhanhanke oli silloin saatu käyntiin ja siihen oli saatu rahoitus Ulkoasiainministeriöltä. Olin hyvin innostunut, että pääsin tekemään työtä hankkeen parissa. Työ on ollut motivoivaa, mutta myös rankkaa. Kaikkea tekemistä kuitenkin valottaa toivo, että sota jonakin päivänä saadaan loppumaan."
 

Edellytyksiä rauhalle rakennetaan ruohonjuuritasolta ylöspäin

Saarnivaaran työpäivät täyttyvät tapaamisista ulkomaisten ja suomalaisten yhteistyötahojen kanssa. Tapaamisia on paljon ulkomailla.

"Rauhanhankkeessa tuetaan ruohonjuuritason toimijoita, jotka toimivat Syyrian sisällä ja viereisissä maissa. Toimijat ovat ihmisiä, jotka pystyvät kulkemaan poliittisten ryhmittymien välillä ja yhdistämään ihmisiä, joilla on erilaisia mielipiteitä. Verkostoja pyritään rakentamaan alhaalta ylöspäin, ruohonjuuritasolta paikallistasolle ja siitä ylöspäin."

Baletti ja nykytanssi ovat vahvasti läsnä Minna Saarnivaaran liikekielessä. Kuva: Pauliina Hyry
Minna Saarnivaara sanoo, että rauhanhankkeessa on tärkeää saada syyrialaisten mielipiteet kuulluiksi. "Hankkeessa tuotetaan tietoa koko ajan takaisin päin näille rauhaa rakentaville toimijoille, sillä epästabiilissa yhteiskunnassa suuri ongelma on se, että paikallisilta ihmisiltä puuttuu tieto."

Työn yhtenä osana on vaikuttamistyö, jonka avulla pyritään vaikuttamaan poliittisiin päätöksentekijöihin, mielipidevaikuttajiin, kansalaisyhteiskuntaan ja mediaan niin, että syyrialaisten mielipiteet ja näkemykset nousevat esille siellä missä niitä tarvitaan.

Työ on paljolti näkymätöntä työtä, jota tehdään valtioiden johdon alapuolella niiden ihmisten keskuudessa, jotka miettivät strategioita ja suunnittelevat.

"Kaikki tämä näkymätön työ on hyvin tärkeää. Sen avulla pyritään varmistamaan se, että kun neuvottelupöytään vihdoin päästään ja sopimus rauhasta saadaan syntymään, sopimus ei kaadu."

Jaa tämä artikkeli: