null Mitä evoluutioskeptikot kritisoivat?

Mitä evoluutioskeptikot kritisoivat?

Monet mielipidekirjoittajat ovat kyseenalaistaneet evoluutioteorian pätevyyden. Pyrin tiivistämään teorian pääkohtia, jotta tulisi selvästi ilmi, mitä he tarkalleen ottaen esittävät epäilevänsä.

Evoluutioteorian pohja on siinä väitteessä, että vanhemmat välittävät geenejään jälkeläisilleen. Ne geenit, joiden kantajat pääsevät hankkimaan jälkeläisiä, säilyvät täten sukupolvilta toisille, ja ne geenit, joiden kantajat eivät syystä tai toisesta saa jälkeläisiä, katoavat.

Ajan myötä ulkoiset olosuhteet muuttuvat ja geenit, jotka ovat kulloinkin hyödyllisiä, ovat tietysti erilaisia eri olosuhteissa. Toisinaan tapahtuu myös geenimutaatioita. Muutokset geenikannassa ovat kahden sukupolven välillä yleensä pieniä, mutta pidemmällä aikavälillä ne kumuloituvat.

Uskoakseni harva kiistää edellä esitettyjä evoluution piirteitä. Raimo Lonka tuo ilmi (K&k 3.12.) seikan, joka kenties silti epäilyttää monia: evoluution myötä väitetään syntyvän uusia lajeja. On määritelmäkysymys, mitä lajilla tarkoitetaan. Tavallisin määritelmä lienee se, että saman lajin edustajat pystyvät hankkimaan keskenään lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä, vaikkei se katakaan koko eliökunnan monimuotoisuutta.

Ei ole syytä, miksi geenikannan muutoksia ei voisi tapahtua myös siinä määrin, että saman lajin edustajille voi lopulta syntyä jälkeläisiä, jotka eivät enää voi lisääntyä keskenään. Jos lajin edustajat esimerkiksi jakaantuvat kahteen populaatioon, jotka elävät tyystin poikkeavissa olosuhteissa, kehittyvät niiden geenikannat ajan kanssa eri suuntiin, mikä voi lopulta johtaa myös lajien eriytymiseen. Kritisoidakseen evoluutioteoriaa tulisi pyrkiä kumoamaan edellä esittämiäni väitteitä. Toivonkin, että kritisoijat vastaisuudessa ottavat niihin kantaa.

Mauri Eronen
valt. yo

Jaa tämä artikkeli: