null Miten tulen hyväksi rakastajaksi?

Tämä maailma tarvitsee hyviä rakastajia. Hyväksi rakastajaksi nimittäin tullaan tekemällä hyviä tekoja toisille ja kasvamalla ihmisenä. Kuva: Thinkstock

Tämä maailma tarvitsee hyviä rakastajia. Hyväksi rakastajaksi nimittäin tullaan tekemällä hyviä tekoja toisille ja kasvamalla ihmisenä. Kuva: Thinkstock

Miten tulen hyväksi rakastajaksi?

Hyvä rakastaja on hyvä ihminen. Teologian tohtori Jason Lepojärvi kertoo, että hän on oppinut kirjailija C. S. Lewisilta, millainen on hyvä rakastaja.

Lepojärvi kirjoitti väitöskirjansa Narnia-sarjan isän, kristillisen kirjailijan C. S. Lewisin rakkauskäsityksistä.

"Hyvä rakastaja arvostaa toista, on onnellinen siitä, että olet olemassa. Rakkaus ei välttämättä ole vastavuoroista, ihannetapauksessa se on sitäkin. Vastarakkautta ei voi vaatia, mutta sille on oltava avoin. Ainakin rakastajan on kyettävä vastaanottamaan rakkautta sekä elämään siten, että edistää toisen hyvinvointia ja kukoistusta", Lepojärvi kertoo.

C. S. Lewisilla kaikissa eri rakkauden lajeissa ja muodoissa esiintyvät siis nämä kolme elementtiä: toisen arvostaminen, vastaanottava rakkaus tai ihannetapauksessa myös vastavuoroisuus sekä sitoutuminen toisen hyvinvoinnin tai kukoistuksen tukemiseen.

"Lewisille oli olemassa vain yksi rakkaus, jota voidaan kuvata useilla eri nimillä. Olennaista rakkaudessa on sen liittyminen ihmissuhteisiin: ystävyyteen, vanhemmuuteen, työtoveruuteen, rakastavaisuuteen. Aina, kun rakkaus läpäisee ihmissuhteen, voidaan puhua rakkaussuhteesta", Lepojärvi kertoo.
 

Tarve on hyvä asia ihmissuhteissa."


Lahjarakkaus eli pyyteetön ja itsensä antava rakkaus voi olla yksisuuntaistakin, mutta rakastavaisina elämiseen kuuluu yleensä vastavuoroisuus. Arvostavassa rakkaudessa iloitaan toisen olemassa olosta.

"Siksi vaikkapa vihamiehen rakastaminen on vaikeaa, koska rakkaudessa arvostetaan toista, iloitaan toisen olemassa olosta ja vahvistetaan toisen hyvinvointia", Lepojärvi pohtii.

Tarverakkaus eli sen myöntäminen, että tarvitsee rakkautta, ja se tuottaa myös nautintoa, ei ole Lewisin ajattelussa negatiivinen asia. Loputon omavaraisuus ja itseriittoisuus ei ole tervettä, vaan tarvitsemme rakkautta elääksemme.

"Olemme syntyneet tarvitsemaan toisiamme. Tarve on hyvä asia ihmissuhteessa."

Hyveitä tarvitaan hyväksi rakastajaksi tulemiseen

Hyvä rakastaja siis tukee ja edistää toisen hyvinvointia ja kukoistusta. Hyve-eetikkona Lewis on sitä mieltä, että onnistuaksemme toisen kukoistuksen edistämisessä tarvitsemme hyveitä.

"Kristillisistä hyveistä – uskosta, toivosta ja rakkaudesta – rakkaus katsotaan suurimmaksi. Mutta rakkaus tarvitsee onnistuakseen tuekseen muita hyveitä. Vaikkapa viisauden hyvettä, jotta tiedät, mikä toiselle ihmiselle on parhaaksi. Viisaus on kykyä hahmottaa todellisuutta ja löytää tie päämäärään pääsemiseksi."
 

Hyvä rakastaja on hyvä ihminen."


Esimerkiksi uskollisuus ja luotettavuus ovat hyveitä, jotka tukevat rakkautta. Jos ei kykene olemaan uskollinen, ei myöskään pysty tukemaan toisen hyvinvointia. Myös rohkeus on hyve, kyky toimia oikein pelosta ja paineesta huolimatta. Aina ei ole helppoa seistä toisen rinnalla vaikeuksissa, mutta juuri toisen tukena pysyminen tilanteessa kuin tilanteessa vaatii rohkeuden hyvettä.

"Rohkea rakastaja uskaltaa tukea kumppaniaan vaikeassa paikassa. Voidaan siis sanoa hyvän rakastajan olevan hyvä ihminen, joka on kehittänyt luonnettaan. Hyvä rakastaja ottaa toisen tarpeet huomioon."

Kyllä, Lewis siis ajattelee hyve-eetikkona, että luonnetta voi kehittää ja hyveissä voi kasvaa. Jokainen voin kehittyä hyväksi rakastajaksi, ja palvella rakkautta.

"Hyveet ovat kuin henkisiä lihaksia joita voi kasvattaa. Pelkkä hyvän ajatteleminen ei riitä, tarvitaan myös hyviä tekoja. Aloitetaan pienistä teoista, kuten lihasten harjoittamisessa aloitetaan pienillä painoilla", Lepojärvi vertaa.

Tunteita ei voi hallita, mutta hyveissä voi kasvaa

Lewis ei väheksy tunteita, ne toimivat mahtavana voimavarana kun rakkautta toteutetaan käytännössä. Mutta tunteet eivät ole hallittavissa kuten hyveet ovat.

"Lewisin tärkeä havainto oli, että kun käyttäydyt ikään kuin rakastaisit toista ihmistä, kun siis teet toiselle ihmiselle rakkauden tekoja, tunteet usein seuraavat perässä. Näin kävi jopa vihamiesten kohdalla. Hyvät tunteet seurasivat hyviä tekoja. Sama kävi myös toisinpäin eli huonoista teoista seurasi epämiellyttäviä tunteita."
 

Rakkautta pitää elää todeksi."


Aloita siis tekemällä hyviä tekoja, harjoittamalla hyveitä, niin niistä seuraa Lewisin mukaan rakkaus.

"'Rakastan sinua' -lauseen sanominenhan tarkoittaa itse asiassa näitä kolmea: näytät että arvostat toista ja sanot hänelle, että on ihanaa, että hän on olemassa, lupaudut julistamalla rakkauttasi sitoutua toisen hyvinvoinnin edistämiseen, ja samalla toivotat toisen rakkauden tervetulleeksi."

Lepojärvi ei usko, että kukaan voi luonnostaan olla hyvä rakastaja, mutta kaikilla itsensä kehittäminen voi auttaa. Esimerkiksi viisauden kartuttaminen auttaa, ja itsensä jalostamiseksi pitää tehdä työtä. Ei riitä, että ajattelee toista rakkaudella, vaan hyväksi rakastajaksi tuleminen vaatii myös tekoja. Rakkautta pitää elää todeksi.

Jaa tämä artikkeli: