null Mooseksen laki vai sydämen laki?

Mooseksen laki vai sydämen laki?

Juhani Alesaro kysyy (K&k 17.9.), miksi Mooseksen lakia ei tarvitse noudattaa, vaikka ”laista ei katoa pieninkään kirjain ennen kuin kaikki on tapahtunut” (Matt. 5: 17–20).

Mooseksen katsotaan ennustaneen Jeesuksen (5 Moos. 18: 15–22), minkä Jeesus vahvistaa (Luuk. 24: 44). Laki ei silti ole ikuisesti voimassa, vaan ”laki ja profeetat olivat Johannes Kastajaan asti; siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin” (Luuk. 16: 16). Vertauksen mukaan Jeesus on vaihtoehto eikä täydennys Mooseksen laille: ”Ei kukaan, joka juo vanhaa viiniä halua nuorta, sillä hän sanoo ’Vanha on hyvää’” (Luuk. 5: 39). Ikuiseen elämään johtavat hänen sanansa eikä laki: ”Joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään (Joh. 5: 24).”

Jeesus ei julista kieltojen ja käskyjen viidakkoa, vaan vapauttaa ihmiset lain taakan alta sanoen: ”Minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä.” (Matt. 11: 30). Tarpeellisen hän tiivistää rakkauden kaksoiskäskyyn, jossa ”riippuu kaikki laki ja profeetat” (Matt. 22: 40) ja kysyy: ”Miksi ette jo itsestänne päätä mikä oikeata on?” (Luuk. 12: 57).

Tässä voi nähdä yhteyden ennustukseen uudesta liitosta: ”Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä”, ”Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen ’Tuntekaa Herra’. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan” (Jer. 31: 33–34). Sydämen laki ei ole Mooseksen laki, joka todetaan huonoksi jo Vanhassa testamentissa: ”Niinpä minäkin annoin heille käskyjä, jotka eivät olleet hyviä, ja oikeuksia, joista he eivät voineet elää.” (Hes. 20: 25)

Jeesus nimeää Mooseksen lain syyttäjäksi: ”Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne” (Joh. 5: 45). Jos uskomme Ilmestyskirjaa, syyttäjälle käy lopulta huonosti: ”Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos” (Ilm. 12: 10).

Jeesusta seurasivat ihmiset, jotka eivät lakia tunteneet (Joh. 7: 48–49). Miksi Mooseksen lain noudattaminen olisi nykyisin tarpeen? Siirtykäämme sen sijaan noudattamaan sydämen lakia.

Jouni Heikkilä

Jaa tämä artikkeli: