null Myydäänkö Oulunkylän kirkko?

Aika luovuttaa avaimet? Kirkkoherra Ulla Kososen luotsaaman Oulunkylän seurakunnan nykyinen pääkirkko on ollut käytössä vuodesta 1972. Se tarvitsisi miljoonien eurojen peruskorjauksen. Oulunkylän vanha kirkko sijaitsee alle kilometrin päässä pääkirkosta, ja seurakunnalla on kirkot myös Maunulassa ja Käpylässä. Kuva: Sirpa Päivinen

Aika luovuttaa avaimet? Kirkkoherra Ulla Kososen luotsaaman Oulunkylän seurakunnan nykyinen pääkirkko on ollut käytössä vuodesta 1972. Se tarvitsisi miljoonien eurojen peruskorjauksen. Oulunkylän vanha kirkko sijaitsee alle kilometrin päässä pääkirkosta, ja seurakunnalla on kirkot myös Maunulassa ja Käpylässä. Kuva: Sirpa Päivinen

Myydäänkö Oulunkylän kirkko?

Helsingin seurakuntayhtymä hakee säästöjä kiinteistöistä. Esimerkiksi rapistuvaa Oulunkylän kirkkoa ehdotetaan myyntiin. Säästökohteita käsittelevään kokoukseen voi twiitata.

Tulevien kolmen vuoden aikana seurakuntien menoja pyritään vähentämään yhteensä 15 prosenttia. Suurimpia menoeriä ovat kiinteistöt sekä palkkalistoilla olevat ihmiset.

Irtisanomisiin ei näillä näkymin mennä, vaan luonnollisen poistuman hyödyntäminen riittää. Henkilöstö vähenee, kun esimerkiksi eläkkeelle jäävien tilalle ei aina palkata uusia. Säästöjä on silti etsittävä myös seinistä.

Karsintalistalla on ehdolla toimitiloja jokaisesta seurakunnasta. Jopa joidenkin kirkkojen myyntiä mietitään. Kiinteistöosasto on lähettänyt seurakuntiin alustavan ehdotuksen, johon ne ottavat seuraavaksi kantaa.

Oulunkylän kirkko on yksi myyntipuheissa esiin noussut rakennus. Oulunkylän kirkkoherra Ulla Kosonen on viemässä kirkon myyntiajatusta seurakuntaneuvostonsa keskusteltavaksi lokakuussa.

– Nämä ajatukset ovat vasta mallinnoksia mahdollisista säästökohteista. Päätöksiä tehdään vaihtoehtojen tutkimisen jälkeen, Kosonen toteaa.

Oulunkylän kirkko on vuokratontilla, jonka sopimus päättyy kymmenen vuoden kuluttua. Yli 40-vuotias kirkkorakennus on miljoonia euroja maksavan peruskorjauksen tarpeessa.

– Jos myyntiin päädytään, kehitämme uusia keinoja elää seurakuntana ja vahvistaa iloa, toivoa, uskoa ja rohkeutta. Siinä on kuitenkin kirkon perusajatus, Ulla Kosonen muistuttaa.


Kirkosta asunto tai toimisto?

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki kertoo seurakuntayhtymän kiinteistötoimiston tekevän parasta aikaa laskelmia kiinteistöjen käyttö- ja ylläpitokuluista.

– Seurakunnat kertovat, miten saataisiin aikaan noin 15 prosentin kustannussäästö, mikäli se kohdennetaan täysimääräisesti kiinteistöihin. Ne ottavat myös kantaa, voidaanko ehdotus toteuttaa vai halutaanko sopeutustoimia painottaa johonkin muuhun kuin kiinteistöihin. Tässä vaiheessa kaikki ratkaisumallit ovat vielä mahdollisia, Rintamäki kertoo.
 

Englannissa kirkkokiinteistöjä on muutettu asunnoiksi jo pitkään."


Jos kiinteistöjen myynnille halutaan vaihtoehto, laskelmat kertovat, kuinka suuri säästö pitäisi muualta löytää. Yhtenä vaihtoehtona selvitetään, mitä merkitsisi Kolmannella linjalla olevasta Seurakuntien talosta luopuminen ja toimintojen hajasijoittaminen.

Juha Rintamäki toteaa seurakuntayhtymän kannalta tärkeimmäksi, että mahdollisesti myytäville kiinteistöille löydetään arvoistaan käyttöä. Mallia voidaan ottaa Englannista, missä kirkkokiinteistöjä on muutettu asunnoiksi jo pitkään.

– Tilat voivat myös jäädä palvelemaan yhteisöä kokoontumispaikkoina. Kolmantena vaihtoehtona ovat muut kirkolliset toimijat tai tilojen käyttö päiväkoteina, hoivakoteina tai koulutiloina. Vähiten harkittava vaihtoehto on toimistokäyttö, Rintamäki arvioi.
 

Näkyvä yhteistä viestintää koskeva muutosehdotus on Kirkko ja kaupunki -lehden ilmestymiskertojen vähentäminen sekä lisäpanostus verkkoviestintään Valomerkki.fi-sivustolle."


Kiinteistöjen myynnin ohessa muita mahdollisia säästötapoja ovat hankintojen järkeistäminen, seurakuntien ja pääkaupunkiseudun yhtymien yhteistyö sekä lisätulolähteiden löytäminen.

Näkyvä yhteistä viestintää koskeva muutosehdotus on Kirkko ja kaupunki -lehden ilmestymiskertojen vähentäminen sekä lisäpanostus verkkoviestintään Valomerkki.fi-sivustolle.

Yhteisen kirkkovaltuuston keskusteluun muutoshanke tulee torstaina 8.10. Seurakuntaneuvostot ja työntekijäkokoukset käsittelevät asiaa loka–marraskuussa. Varsinaisia päätöksiä tehdään ensi kesään mennessä.

 

Jaa tämä artikkeli:

Lue lisää: