Näin kirkko auttaa suomalaisia lapsia ja nuoria
Päiväkerho käynnissä. Kuva: Kirkon kuvapankki/Sanna Krook

Päiväkerho käynnissä. Kuva: Kirkon kuvapankki/Sanna Krook

Näin kirkko auttaa suomalaisia lapsia ja nuoria

Miten kirkko tukee lapsia ja heidän perheitään? Entä miten teiniä autetaan jaksamaan?

Pakolaiskriisin yhteydessä on ihmetelty, auttaako kirkko vain pakolaisia ja jättää kantasuomalaiset heitteille. Näin ei suinkaan ole. Tässä jutussa esitellään muutamia tapoja, joilla kirkko tukee hädänalaisia tai apua tarvitsevia.

Miten kirkko auttaa lapsia?

Päiväkerhotyötä on tehty seurakunnissa jo 70 vuoden ajan. Päiväkerholaisia oli viime vuonna noin 42 500 eli liki neljäsosa 3–5-vuotiaiden ikäluokasta!

Perhekerhoihin kokoontuvat lapset ja heitä hoitavat aikuiset – äidit, isät, isovanhemmat tai hoitajat. Kulkee monella nimellä: perhekahvila, vauvaolkkari, perhetupa, taaperokerho, nyyttikerho jne. Perhekerhokävijöitä oli viime vuonna runsaat 1,1 miljoonaa.

Iltapäiväkerhot tarjoavat ekaluokkalaisille turvallisen paikan koulupäivien jälkeen. Lähes kaikki seurakunnat järjestävät tätä perusopetuslain alaista iltapäivätoimintaa yhteistyössä kunnan kanssa. Viimeisimpien tilastojen mukaan mukana seurakuntien aamu- ja iltapäivätoiminnassa on mukana yli 10 000 lasta.


Miten kirkko auttaa nuoria?

Verkossa ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta nuorisotyöstä on tullut yhä tärkeämpi osa toimintaa. Esimerkiksi kännykän ja verkon kautta toimivat Tekstaritupu (kouluikäisille tytöille ja pojille suunnattu tekstiviestitukipuhelin) sekä Palveleva Puhelin ja -netti ovat nuorille suunnattuja maksuttomia palveluja.

Lisäksi ask.fm/kysykirkolta -palvelun kautta nuorisotyönohjaajat ovat vastanneet yhdeksässä kuukaudessa yli 2000:een nuorten lähettämään kysymykseen. Seurakunnilla on myös paikallisesti lukemattomia some-kanavia nuorisotyön käytössä – nuorisotyöntekijät pyrkivät olemaan niissä kanavissa joissa nuoretkin ovat.

Palveluoperaatio Saapas on yksi nuoriso- ja erityisnuorisotyön muoto. Tavoitteena on tarjota nuorisotyön palveluita myös niille nuorille, jotka viettävät aikaansa jossakin muualla kuin järjestetyn nuorisotoiminnan piirissä. Saappaalla on myös sosiaalisessa mediassa valtakunnallinen Netti-Saapas.

Erityisnuorisotyö on suunnattu syrjäytyneille tai syrjäymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille. Moottoripaja-hankkeessa nuoret toimivat moottoripajoilla, joissa on saatavilla moniammatillista tukea ja ohjausta ja jossa he saavat myös työkokemusta. Moottoripaja-hanke tekee yhteistyötä yritysten kanssa.

Seurakunnat työllistävät vuosittain useita tuhansia nuoria kesätöihin. Lisäksi kirkko käyttää lapsi- ja nuorisotyöhön vuosittain yli 330 miljoonaa euroa. Kirkko on vahvasti mukana Nuorisotakuun talkoissa.


Miten kirkko auttaa kouluissa ja oppilaitoksissa?

Seurakunnat edistävät opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

  • Työ voi olla koulutuksellista, sosiaalista ja yhteisöllistä tai emotionaalista, henkistä ja hengellistä.

  • Opiskelijoita ja nuoria aikuisia varten oppilaitoksissa toimii pappeja, diakoniatyöntekijöitä, nuorisotyönohjaajia, erityisnuorisotyönohjaajia ja muusikoita. Päätoimisia oppilaitostyöntekijöitä on noin 65.

Jaa tämä artikkeli: