null Naisen tuntema viha on suojeleva tunne

Naisen tuntema viha on suojeleva tunne

Kiitos Kirkko ja kaupungille artikkelista Millainen äiti se lapsensa tappaa? (K&k 6.5.).

Artikkelin haastatteluissa käy ilmi laaja kirjo tunteita naisen elämässä.

Maria Akatemiassa on pitkään tutkittu ja kehitelty erityisosaamista naisen elämänkaareen liittyvissä kysymyksissä. Elinvoimaisuus lisääntyy naiseuden eri puolia tiedostamalla ja vahvistamalla. Tähän kuuluu myös naisen oman kivuliaaseen, herkästi poispainettuun puoleen tutustuminen. Muun muassa naisen vihan tunteet saattavat aiheuttaa kantajassaan ja ympäristössä pelkoa, häpeää ja syyllisyyttä.

Kuitenkin hyvässä käytössä viha on naiselle tärkeä elämää ja kasvua suojeleva tunne. Tuhoisiksi vihan tunteet voivat muuttua, mikäli nainen ei ole saanut ohjausta niiden tiedostamiseen ja rakentavaan käyttöön.

Olemme Maria Akatemiassa havainneet, miten väkivaltaa käyttävät tai sen käyttöä pelkäävät naiset ovat hyötyneet ryhmistämme, joissa he voivat pohtia tunteitaan ja sukupolviketjuuntumista sekä olla yhteydessä toisiin naisiin ja vahvistua omassa naisen identiteetissään. Nainen ja mies voivat toimia kumppaneina (paremman) ihmisyyden puolesta tutustumalla oman sukupuolensa erityislaatuun.

Annikka Poussu-Pyykkönen, psykoterapeutti. Maria Akatemia, Demeter-työ

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.