Nettikansa saa uuden median
Ruuhkassa mukana. Uusi verkkomedia yhdistää kolmen seurakuntalehden sisällöt. Essen lukijat toivovat lisää elämän käännekohtien ja eettisten kysymysten käsittelyä.

Ruuhkassa mukana. Uusi verkkomedia yhdistää kolmen seurakuntalehden sisällöt. Essen lukijat toivovat lisää elämän käännekohtien ja eettisten kysymysten käsittelyä.

Nettikansa saa uuden median

Pääkaupunkiseudun seurakuntalehdet ja Toivontuottajat alkavat tuottaa yhteistä verkkomediaa maaliskuussa 2015.

Espoon, Vantaan ja Helsingin yhteiset kirkkoneuvostot ovat hyväksyneet sopimuksen seurakuntayhtymien yhteisestä mediasta. Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan verkkomedia, johon yhdistetään Essen, Kirkko ja kaupungin ja Vantaan Laurin verkkopalvelut.
Maaliskuussa 2015 aloittava verkkomedia sisältää kaikkien kolmen lehden jutut sekä varta vasten verkkoon toimitettua aineistoa.

Uuden verkkomedian nimi päätetään tämän syksyn aikana. Uudistuksella pyritään ennen muuta tavoittamaan sellaisia käyttäjiä, jotka eivät lue painettua lehteä.
Verkkomediaa tuottaa yhteinen toimitus, joka koostuu kahdesta Toivontuottajien toimittajasta sekä yhtymien verkkotoimitukseen osoittamasta toimittajavoimasta. Verkkomedialle palkataan pikimmiten oma toimituspäällikkö.
Toivontuottajat on pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymien yhteinen sähköisen viestinnän yksikkö, joka tuottaa muun muassa Jouluradion.

Uuden median päätoimittajuus jaetaan vuoden 2016 loppuun asti. Vastaavana päätoimittajana aloittaa Helsingin seurakuntayhtymän viestintäjohtaja Seppo Simola. Häntä seuraavat vuorollaan Vantaan viestintäjohtaja Pauli Juusela ja Espoon viestintäpäällikkö Urpu Sarlin. Siirtymäajan jälkeen medialle palkataan oma päätoimittaja.

Espoo ja Vantaa ovat aiemmin tänä syksynä päättäneet harventaa Essen ja Vantaan Laurin ilmestymistä puoleen nykyisestä. Toimitusten työpanosta ohjataan rakenteilla olevan verkkomedian palvelukseen. Toimittajien työsuhteiden ehdot eivät muutu.
Kirkko ja kaupungin julkaiseminen jatkuu entiseen tapaan vuoden 2016 loppuun saakka. Tulevaisuudessa on mahdollista, että paperilehden ilmestymistiheyttä harvennetaan Helsingissäkin.
”Emme olisi pystyneet vastaamaan median kuluttamisen muutokseen, jos panostusta painettuun viestintään ei olisi saatu vähennettyä. Nyt ei säästetä sisällöistä, vaan muutetaan jakelutapaa”, Sarlin korostaa.

Viime vuosina lehtien julkaisemisen kustannukset ovat nousseet arvonlisäveron korotuksen ja Itellan hinnoittelun vuoksi. Seurakuntien resurssit ovat pienentyneet.
Juusela lupaa, että uusi verkkomedia pyrkii harjoittamaan terävää ja totuudenmukaista, vuoropuheluun pyrkivää, rakentavasti kriittistä ja avarasti kansankirkollista journalismia.
”Uskomme, että ihmiset ovat edelleen kiinnostuneita hengellisistä asioista, mutta lähestyvät niitä osin erilaisista näkökulmista kuin ennen”, Juusela sanoo.
Verkkomedian tekniikka rakennetaan nykyisen Kirkko ja kaupungin verkkolehden alustalle. Koekäytössä on jo prototyyppi, jonka avulla tulevaa palvelua mallinnetaan.
Yhteistyön toisessa vaiheessa tavoitteena on muodostaa yhteinen mediatoimitus, joka aloittaisi työskentelynsä vuoden 2017 alusta.

Seurakuntayhtymien päättävät elimet saavat tammikuussa 2016 käsiteltäväksi ehdotuksen siitä, millaisissa muodoissa pääkaupunkiseudun seurakuntalehtiä ja sähköistä mediaa julkaistaan vuoden 2017 alussa.
”Malli voi olla esimerkiksi yksi yhteinen lehti, jossa on vaihtosivuja, tai kolme eri lehteä”, Simola arvioi.
 

Jaa tämä artikkeli: