null Nuorelle kaikki tukipalvelut yhdeltä Ohjaamon luukulta

Kuva: Thinkstock

Kuva: Thinkstock

Nuorelle kaikki tukipalvelut yhdeltä Ohjaamon luukulta

Alle 30-vuotiaiden nuorten matalan kynnyksen palvelut, Ohjaamot, käynnistelevät toimintaansa myös Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla.

Ohjaamo lupaa nuorelle entistä paremmin henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa tämän oman tilanteen mukaisesti. Tuki voi liittyä esimerkiksi elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisiin taitoihin ja valmiuksiin tai kouluttautumiseen ja työllistymiseen erityisesti siirtymävaiheessa olevilla nuorilla.
 

Ohjaamoon ei tarvitse lähetettä miltään taholta."


"Ohjaamoihin kerätään eri alan ammattilaisia muun muassa koulujen ja kuntien toimista, sosiaali- ja terveystoimesta sekä Kelalta. Näin nuoren ei tarvitse lähteä palveluiden perässä kauemmaksi", kertoo ohjausryhmän jäsen, kulttuuri- ja opetusministeriön ylitarkastaja Merja Hilpinen.

"Vantaalla toiminta on jo alkanut, Espoossa Ohjaamoa käynnistellään ja Helsingissä aloitetaan joulukuussa."

Ohjaamon eri alojen asiantuntijat selvittävät nuoren tilannetta ja auttavat häntä eteenpäin. Ohjaamoon ei tarvitse lähetettä miltään taholta.

Ohjaamo-mallin tavoitteena on edistää yhdessä tekemistä ja luoda uusia tapoja toimia yhteistyöverkostossa. Nuoret osallistuvat suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Toimintaan osallistuu myös kolmannen sektorin toimijoita, vapaaehtoistyötä tekeviä ja muita nuorten parissa toimivia tahoja. Lisäksi Ohjaamo toimii linkkinä nuorten ja paikallisten yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen suuntaan. Tavoite on edistää työnantajien ja nuorten kohtaamista ja siten löytää nuorille töitä.

Ohjaamojen lisäksi valmisteilla on valtakunnallinen nettiohjaukseen perustuva palvelu. Sen idea on tarjota nuorille ohjausta ja neuvontaa myös verkon välityksellä täydentämään kasvokkain tapahtuvaa palvelua.

Lue lisää Ohjaamosta Nuorisotakuun sivulta.

Jaa tämä artikkeli: