Nuoret aikuiset vahvemmin osaksi seurakuntaa

Nuoret aikuiset vahvemmin osaksi seurakuntaa

Tämän päivän kirkossa suurta huolta herättää nuorten aikuisten katoaminen seurakunnasta. Miten kirkko kohtaa nuoret aikuiset?

Tällä hetkellä kirkosta eroaminen on suurta ja eroajista suurin osa on käsityksemme mukaan juuri nuoria aikuisia. Osasyynä voidaan pitää kirkon tavoittamattomuutta. Ongelmaan on kuitenkin tartuttu, esimerkiksi Helsingissä seurakuntalaisilta on kartoitettu mielipidettä millainen kirkon tulisi tulevaisuudessa olla.

Kaupunkilaisten kirkko -teoksessa kerrotaan muun muassa, että kirkko kohtaa hyvin seurakuntalaisiaan ja se on toiminut seurakuntalaisille olohuoneena. Nykyisin ihmiset eivät kuitenkaan mielestämme koe kirkkoa tai seurakuntia enää samalla tavalla: ”Olohuoneet” ovat siirtyneet muualle.

Kirkon ja seurakuntien tulisi kohdata nuoret aikuiset, koska heille ei välttämättä tarjota seurakunnissa juurikaan toimintaa mihin osallistua. Toisaalta voimme kysyä pitääkö kirkon tarjota kaikille jotain. Uskomme, että kirkon rooli nuorten aikuisten elämässä kasvaisi, jos seurakunnilla olisi tarjolla heille mielekästä tekemistä. Lisäksi kirkon tulisi kohdata jäsenensä paremmin. Ei riitä, että työtä tehdään vain toimistoissa ja vaikkapa vierailemalla eri laitoksissa.

Kirkon tulisi esimerkiksi järjestää ulkoilmatapahtumia, joissa seurakuntalaisella on ehkä matalampi kynnys osallistua. Kirkon ovi voi olla monelle raskas avata. Ulkoilmatapahtumilla voitaisiin tavoittaa sellaisiakin seurakunnan alueella asuvia, jotka eivät kuulu kirkkoon tai vaikkapa kirkosta lähiaikoina eronneita. Kohtaamisella päästäisiin arvokkaaseen dialogiin. Dialogissa voi löytyä sekä alueen asukkaalle että työntekijälle ja hänen kauttaan koko seurakunnalle merkityksellistä tietoa.

Mielestämme kirkon ja sen työntekijöiden tulisi kohdata enemmän nuoria aikuisia. Kirkon pitää tulla ulos kirkkorakennuksestaan, jotta syntyisi aitoa kohtaamista muulloinkin kuin hädän hetkellä.

Susanna Nyman
Pasi Rautiainen
sosionomi-diakoni opiskelijat

 

Jaa tämä artikkeli: