Onko uskonnonvapaus kunnossa EU:ssa?

Onko uskonnonvapaus kunnossa EU:ssa?

K&k kysyi kahdeksan puolueen EU-vaaliehdokkailta, onko EU-maiden uskonnonvapaudessa jokin ongelma, joka vaatii unionin tasoisia toimia. Näin he vastasivat.

Antero Eerola (vas): Uskonnonvapaus on EU-maissa pääosin hyvällä tolalla ja niin pitääkin olla, sillä ihmisten uskonnollisia tunteita pitää kunnioittaa.

Eri EU-maissa kasvava ongelma on päätään nostava muslimiviha, jota erityisesti äärioikeistoon kuuluvat poliittiset ryhmät myös tietoisesti ruokkivat. Taustalla on vanha syntipukkiajattelu, jossa yhteiskunnan ongelmista syytetään jotain vähemmistöryhmää. Itä-Euroopan maissa, joissa muslimeja on vähän, saman äärilaidan ryhmät syyttelevät romaniväestöä tai juutalaisia. Tällaisella on erittäin paha kaiku Euroopan historiassa. Tarvitaan enemmän uskontojen – ja muutenkin eri ihmisryhmien - välistä vuoropuhelua ja kunnioitusta.

Sari Essayah (kd): Viime kesäkuussa neuvosto julkaisi uskonnonvapauden edistämistä koskevat suuntaviivat, jotka ohjaavat EU:n ja jäsenvaltioiden toimintaa sekä EU:n rajojen sisällä että ulkosuhteissa. Vaikka uskonnonvapaus on tunnustettu joka maassa, niin eräissä maissa valtakirkko kuitenkin painostaa voimakkaastikin vähemmistökirkkoja, esimerkiksi Kreikassa ja Unkarissa.

Anneli Jäätteenmäki (kesk): EU:n perusoikeuskirjassa sanotaan, että jokaisella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Täten katson, että unionilla on velvollisuus edistää uskonnonvapautta ja moniarvoisuutta sen omissa jäsenmaissa.

Heidi Hautala (vihr): Islaminuskoisiin kohdistuu vihaa ja syrjintää unionin sisällä, mutta laajemmin maailmassa kristityt ovat vainotuin uskontokunta. Unionin on puolustettava YK:n ihmisoikeusneuvostossa uskonnon- ja uskonvapautta ja puolustettava valtion ja uskonnon pitämistä erillään.

Eija-Riitta Korhola (kok): Mielestäni uskonnonvapaustilanteemme on varsin hyvä, lukuun ottamatta Ranskan huivikieltoja, jotka loukkaavat muslimien oikeutta tuoda esiin uskontoaan rauhanomaisesti ja ketään vahingoittamatta.

Mitro Repo (sd): Euroopan unioni on vuosikymmenien mittainen onnistunut rauhanhanke, jonka perusajatuksena on olla moninaisuudessaan yhtenäinen. Tämä voi jatkaa toteutumistaan vain, kun kaikkien unionissamme asuvien uskontoa kunnioitetaan. Mielestäni tämä keskinäinen kunnioitus on onnistunut Euroopassa hyvin, mutta vertaisuuden ymmärtäminen vaatii vielä työtä.

Sampo Terho (ps): Nähdäkseni ei ole. Kaikki jäsenmaat ovat sitoutuneet uskonnonvapauteen. Ehkäpä suurempi ongelma ovat ne vaatimukset, joita tietyt uskonnolliset ryhmät esittävät yhteiskunnan muiden jäsenten suhteen.

Nils Torvalds (r): Kyllä me olemme suvaitsevaisia silloin kun kyseessä ovat meidän omat arvot. Kyseenalaista suvaitsevuutta siis.

Eira Serkkola

Jaa tämä artikkeli: