Opiskelijoiden viesti valtuutetuille: uskontodialogia tarvitaan
Dialogi. Henna Apaala, Nahla Hewidy, Tatu Kuivalahti ja Päivi Käri-Zein keskustelivat Aatemarkkinoilla uskonnollisesta aattellisuudesta

Dialogi. Henna Apaala, Nahla Hewidy, Tatu Kuivalahti ja Päivi Käri-Zein keskustelivat Aatemarkkinoilla uskonnollisesta aattellisuudesta

Opiskelijoiden viesti valtuutetuille: uskontodialogia tarvitaan

Ammattikorkeakoulu Haaga-Helian Aatemarkkinoilla keskusteltiin uskontojen välisestä vuoropuhelusta. Tapahtumassa syntyi ajatus säännöllisistä rauhanilloista.

Teksti Heidi Rautionmaa
Kuva Heidi Rautionmaa

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun opiskelijoita kannustettiin aktiiviseen kansalaisuuteen Pasilan toimipisteen Aatemarkkinoilla tiistaina 14.10.

Aatemarkkinoilla heräteltiin keskustelua yhteiskunnallisista aiheista paneelikeskustelujen kautta. Uskonnollista aatteellisuutta käsittelevässä keskustelussa keskiöön nousi dialogin tärkeys. Panelistit toivoivat, että tulevat seurakuntien luottamushenkilöt toimivat tavallisten rivijäsenten välisen vuoropuhelun puolesta.

– Monilta paikkakunnilta löytyy paikallisia muiden uskontokuntien ryhmiä. Olisi varmasti hedelmällistä, että eri uskontojen ihmiset tapaisivat ja miettisivät ratkaisuehdotuksia oman alueensa ongelmiin, toteaa Tatu Kuivalahti buddhalaisesta Soka Gakkaista.

– Uskontoihin liittyy vahvasti arvoja, kuten rakkaus, myötätunto ja rauha. Koen, että näitä arvoja tarvitaan politiikassa, mikäli halutaan saada myönteisiä muutoksia aikaan yhteiskunnassa. Erottelun sijaan olisi tärkeää nähdä se, mikä meitä yhdistää ihmisinä. Kun näemme toistemme arvon, se luo automaattisesti yhteistyön tunteita. Yhteistyön avulla meidän on mahdollista kulkea kohti rauhallisempaa ja onnellisempaa yhteiskuntaa, uskoo Henna Apaala Brahma Kumariksesta.

Myös seurakuntavaalit olivat esillä tapahtumassa. Mukana oli ehdokkaita Paavalin, Kallion ja Haagan seurakunnista. Ehdokkaat kannustivat opiskelijoita ottamaan osaa kirkon sisäiseen päätöksentekoon. Yhteisten asioiden hoitaminen tarvitsee myös vuoropuhelua eri sukupolvien kesken.

Aatemarkkinoiden uskontodialogipaneelin jälkitunnelmissa syntyi ajatus säännöllisistä ja toiminnallisista rauhanilloista.

– Vuoropuhelua ja yhteistyötä tarvitaan, jottei synny eristäytymistä yhteiskunnan sisällä , näkee Suomen Islamilaisen Neuvoston nuoriso- ja opiskelijalautakunnan puheenjohtaja, opiskelija Nahla Hewidy.

Opiskelijakunta Helgan pääsihteeri Aku Aarvan mukaan vaikuttaminen ei ole ammattikorkeakoulussa erityisen muodikasta, vaikka olisikin ongelmia, joihin tarttua. Esimerkkinä hän nostaa ammattikorkeakouluihin kohdistuneet säästöt, jotka vaikuttavat niin koulutuksen laatuun kuin opiskelijoiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

– Ammattikorkeakoululain uudistaminen on myös avainasemassa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että monia alkuperäisistä tavoitteista ei tulla lakiuudistuksessa saavuttamaan. Näitä ovat muun muassa yhdenvertainen terveydenhuoltojärjestelmä korkeakoulujen opiskelijoille sekä opiskelijakunnan automaatiojäsenyys, jonka kautta olisi voitu varmistaa opiskelijakuntien autonomia ja riippumattomuus korkeakoulusta, Aarva sanoo.

Aatemarkkinat järjesti Haaga-Helian opiskelijakunta Helga yhteistyössä Helsingin seurakuntayhtymän oppilaitostyön kanssa.

Nuoret Muslimit ry., Suomen Rauhanliitto ja Helsingin seurakuntayhtymän oppilaitostyö järjestävät YK:n päivän tapahtuman 24.10. Rauhanasemalla, Veturitori 3, kello 17–19. Ovet aukeavat kello 16.30. Tapahtumaan kutsutaan erilaisia uskontoja ja vakaumuksia edustavia nuoria aikuisia.

Jaa tämä artikkeli: