null Ota työelämän pelisäännöt haltuun heti ensiaskelilta

Nyt tarkkana. Kesätöitä etsivä nuori saattaa törmätä kummallisuuksiin, jos työnantaja ei hallitse työsopimuslakia. Kuva: Harri Vaalio

Nyt tarkkana. Kesätöitä etsivä nuori saattaa törmätä kummallisuuksiin, jos työnantaja ei hallitse työsopimuslakia. Kuva: Harri Vaalio

Ota työelämän pelisäännöt haltuun heti ensiaskelilta

Työsopimus voi olla nuoren ensimmäinen sopimus. Sitä ei kannata tehdä silmät ummessa.

Vastavalmistunut nuorukainen saa sopivan määräaikaisen työpaikan. Ensin vaikuttaa hyvältä, vaikka suullisesti kerrotut yksityiskohdat mietityttävätkin.

Mikä on kummallinen auton – työvälineen – käytöstä vaadittu palkkapantti? Ja miksi palkka ei ole minimipalkan suuruinen?

Nyt pitää saada mustaa valkoisella!

Kirjallista työsopimusta saa kerjätä moneen kertaan. Nuorukainen haluaa pitää työpaikkansa ja koettaa esittää toistuvat pyyntönsä asiallisesti, vaikka epämääräisyys alkaa ärsyttää.

Kun sopimus viimein on kädessä, lakia tunteva tuttu katsoo sen läpi ja huomaa monia puutteita. Ne kielivät siitä, että työnantajalla ei ole juuri käsitystä velvoitteista, jotka työsopimuslaki asettaa työnantajalle.

Laki suojaa työntekijää

Oikeustieteen lehtori Eija Westerberg on työssään Metropolia ammattikorkeakoulussa saanut nähtäväkseen jos jonkinmoista työsopimusta, joten kertomus nuorukaisen työsopimuksesta ei häntä hämmästytä.

Westerberg muistuttaa, että laki suojaa heikompaa sopijaosapuolta eli työntekijää.

”Moni opiskelija on ollut helpottunut, kun olen kertonut, että sopimuksen allekirjoittaminen ei muuta sitä tosiasiaa, että työsopimuslain ja työehtosopimuksen alittavat osat sopimuksessa ovat mitättömät.”

Työnantaja katsotaan aina vahvemmaksi sopimusosapuoleksi, ja siksi työnantajalla pitää olla oikeudellista osaamista laatia oikeudenmukainen työsopimus.

 

Sopimuksen allekirjoittaminen ei muuta sitä, että työsopimuslain ja työehtosopimuksen alittavat kohdat ovat mitättömiä."

Eija Westerberg

 

Se, että työnantaja on järjestäytymätön, ei poista vastuuta: yleissitova työehtosopimus määrää vähimmäisehdot alan kaikissa työsuhteissa.

”Jos osaamista työsopimuslainsäädännöstä ei ole, sitä voi hankkia. Näistä asioista järjestetään kursseja”, Westerberg sanoo.

Työsopimus ei ole mikään jonninjoutava paperi, joka vain allekirjoitetaan ja sitten ruvetaan hommiin. Westerberg toteaa, että monesti ei tulla ajatelleeksi, miten merkittävä asiakirja työsopimus on.

”Työsopimus voi olla ensimmäinen sopimus, jonka nuori tekee. Siksi se muokkaa myös käsitystä siitä, minkälaiset pelisäännöt työelämässä on.”

Ihannetilanne olisi se, että työnantaja ja työntekijä kävisivät sopimuksen kohta kohdalta yhdessä läpi. Silloin tulisi heti alkuun selvitettyä kummankin oikeudet ja velvollisuudet.

”Sopimuksen läpikäyminen on sekä työnantajan että työntekijän etu. Kun saa kunnon perehdytyksen, on helpompi päästä uuteen kiinni. Kunnolla perehdytetyltä työntekijältä voi myös edellyttää asianmukaista työskentelyä.”

Nollasopimus ei takaa mitään

Nollatuntisopimuksista pitäisi Westerbergin mielestä päästä kokonaan eroon.

”Työnantajaa se ei velvoita juuri mihinkään. Nollasopimus ei takaa työntekijälle mitään. Jos ei ole lainkaan tietoa palkan määrästä, miten voi suunnitella talouttaan? Nollasopimuksilla ei vuokria makseta.”

Jos ongelmia tulee, eikä työpaikalta tai lähipiiristä löydy neuvojaa, voi apua saadakseen ottaa yhteyttä työsuojeluviranomaiseen.

”Työsuojeluviranomainen voi antaa ohjeita ja neuvoja työlainsäädäntöä koskevissa kysymyksissä, mutta viranomainen ei voi neuvotella asioista työntekijän puolesta”, työsuojelutarkastaja Eila Hasunen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo.

Myöskään edunvalvonta-asioissa työsuojeluviranomainen ei voi toimia avustajana. Viranomainen voi kuitenkin neuvoa, miten esimerkiksi palkkasaatava-asioissa voi edetä. Edunvalvontaa hoitavat ammattiliitot.

Tehostettu valvonta paljasti puutteita

Jos nuori ei saa työtodistusta pyynnöstä huolimatta, pystyy työsuojelutarkastaja vaikuttamaan siihen, että työtodistuksen saa.

Hasusen mukaan hajonta nuorten työsopimusasioiden hoitamisessa on suurta. Nuoria palkkaavat ja nuorten suosimat työpaikat ovatkin olleet Etelä-Suomessa tehostetun työsuojeluvalvonnan kohteina muutaman viime vuoden ajan.

”Valvonnassa selvisi, että osassa työpaikoista työsopimukset puuttuivat kokonaan. Joissakin tapauksissa niihin oli kirjattu lainvastaisesti liian pitkiä koeaikoja tai työaikoja oli sovittu yleissitovan työehtosopimuksen vastaisesti", Hasunen sanoo.

Havaintojen pohjalta työnantajille on annettu viranomaisohjausta työlainsäädännön mukaisista toimintatavoista.

Näistä kannattaa sopia etukäteen

Jo ennen työsopimuksen kirjoittamista nuoren kannattaa Westerbergin mukaan pohtia muutamia asioita.

”Nuorten ja varsinkin opiskelijoiden työsopimukset ovat usein määräaikaisia. Siksi on tarpeen muistaa, että määräaikaisuus velvoittaa tekemään työtä määräajan loppuun asti, kun taas toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi irtisanoa irtisanomisajan kuluessa.”

Työsopimusta tehtäessä on myös hyvä määritellä, miten paljon pystyy tekemään töitä ja kuinka pitkä työmatka voi olla, jos työntekopaikka vaihtelee. Samoin on hyvä sopia, mihin vuorokaudenaikoihin on valmis tekemään työtä.

Hasunen huomauttaa, että opastusta löytyy paljon myös netistä. Työsuojeluviraston sivuilta löytyy tietoa muun muassa työsopimuksen solmimisesta ja ohjeita ongelmatilanteisiin.

SAK:n, STTK:n ja Akavan Kesäduunari-infossa on tietoa työsopimuksista, palkoista ja työvuoroista. Kesän ajan palvelussa toimii myös neuvontapuhelin, joka aloittaa tänä vuonna 4. toukokuuta.

 

Jaa tämä artikkeli: