Outoja vertailuja professorilta

Outoja vertailuja professorilta

Professori Kaisa Herne kirjoitti 5.11. Helsingin Sanomissa avioliitosta, että sitä ei voida perustella miehen ja naisen välisenä instituutiona vetoamalla paitsi Raamattuun myöskään käsitykseen “jonkinlaisesta luonnonjärjestyksestä.” Eikö miehen ja naisen välinen yhtyminen ole luonnonjärjestyksen mukainen tapahtuma? Vastaavalla argumentoinnilla voisi myös sanoa, etteivät auringon nousu aamuisin tai lehtipuihin keväisin ilmestyvät lehdet olisi luonnonjärjestykseen kuuluvia tapahtumia.

Herne vertailee avioliittoa miehen ja naisen välisenä instituutiona myös vuosisadan alussa naisten äänioikeuden vastustamiseen, jos sitä olisi perusteltu väitteellä, että “vaalit ovat instituutio, jossa miehet äänestävät.” Näyttää olevan niin, että kun samaa sukupuolta olevien avioliittoa varten ei enää löydy riittävästi perusteluja, keksitään jopa täysin epäloogisia ja kaukaa haettuja irrelevantteja argumentteja, joista lapsikin ymmärtäisi, etteivät ne käy todisteluksi, jos ne edustavat täysin erilaisia ilmiöitä. Ne kuuluvat tässä tapauksessa ihmisten laatimaan yhteiskunnalliseen toimintaan, kuten esimerkiksi lainsäädäntöelimeen eli eduskuntaan valittavien kansalaisia edustavien kansanedustajien demokraattiseen valitsemisjärjestelmään, äänestämiseen.

Samaa sukupuolta olevien parisuhteen nimityksen muuttamista avioliittoon rinnastettavaksi instituutioksi perustellaan myös sillä, että se olisi tasa-arvokäsityksen mukaista ja sen vuoksi tarpeellinen yhteiskunnallinen reformi. Mutta kaikki tässä maailmassa ei sovi määritelmään tasa-arvosta. Jos esimerkiksi ihmiset olisivat kaikessa jopa synnynnäisesti yhtä taitavia, ei kannattaisi järjestää urheilu- tai arkkitehtikilpailuja.

Luonnonjärjestyksen mukaista on niin ikään, että mies syntyy mieheksi ja nainen naiseksi. Yhteiskunnallisissa asioissa naisen asema on länsimaissa saatu hyvin pitkälti tasa-arvoiseksi miesten kanssa. Sukupuolirooleissa on kuitenkin myös pysyviä erilaisuuksia. Vain nainen voi olla äiti. Sen kiistäminen puhumalla vähättelevästi vain ”jonkunlaisesta luonnonjärjestyksestä” ei muuta tosiasioita.

Harry Blässar
pääkonsuli

 

 

Jaa tämä artikkeli: