Pääkirjoitus: Hengellistä kuluttajansuojaa tarvitaan

Pääkirjoitus: Hengellistä kuluttajansuojaa tarvitaan

Kun luterilaisessa kirkossa järjestetään tilaisuus, on sinne tulijalla jokin käsitys tilaisuuden luonteesta. Kansankirkkoomme liittyy mielikuvia tasaisesta ja aika rauhallisesta uskonnon muodosta. Pääosin kuva vastaa todellisuutta: Millainen kansa, sellainen kirkko.

Luterilaista kirkkoa ei silti voida puristaa yhteen muottiin, sillä kirkon todellisuus on hyvin monimuotoinen. Se selittyy jo toimijoiden määrällä: Kirkossa on yli neljä miljoonaa jäsentä, 21 000 työntekijää ja moninkertainen määrä vapaaehtoisia. Kirkon piirissä toimii myös herätysliikkeitä ja muita uskonnollisia suuntauksia, joilla on omia painotuksiaan.

Lähtökohtaisesti moninaisuus on rikkautta. Kirkon sisään mahtuu, ja pitääkin mahtua, eri tavoin ajattelevia ja kokevia. Olemme erilaisia ja tarvitsemme erilaisia lähestymistapoja.
Joskus tarvitaan kuitenkin myös rajanvetoa. Kirkolla pitää olla tilaisuuksiensa suhteen hengellinen ”kuluttajansuoja”: takuu siitä, että luterilaisen kirkon toimintaan voi osallistua turvallisesti. Se vaatii kirkolta ja seurakunnilta myös itsekriittistä suhtautumista kaikkeen omaan ja vierailevaan toimintaan.

Uskonnollisten kysymystensä kanssa ihminen on usein paljaimmillaan ja haavoittuvimmillaan. Siksi uskonnon alueella tarvitaan herkkyyttä toisen kohtaamisessa ja kunnioitusta häntä kohtaan.  Erityisesti tämä vaatimus koskee niitä, jotka käyttävät uskonnollisessa yhteisössä valtaa. Mitä suurempi on henkilön hengellinen vaikutusvalta, sitä suurempi on myös hänen vastuunsa.
Uskonnon kuluttajansuojaa on erityisesti se, ettei kirkossa anneta katteettomia lupauksia. Usko ei takaa helppoa elämää, eikä rukous ole maagisesti parantava rituaali. Vastuunsa on myös koko yhteisöllä: millaisia odotuksia rakennamme itsellemme ja muille.

PS.

Yhteisö on turvallinen silloin, kun se suojelee elämää, kunnioittaa kaikkia jäseniään ja hyväksyy elämän epävarmuuden ja moninaisuuden. Silloin kun tämä ei toteudu, edessä on kasvun ja korjausliikkeiden paikka.

Kirjoittaja on Essen päätoimittaja.

urpu.sarlin@evl.fi

Jaa tämä artikkeli: