Pääkirjoitus: Ihminen etsii hengellisyyttä

Pääkirjoitus: Ihminen etsii hengellisyyttä

Ihminen on sekä ruumiillinen että hengellinen olento. Jos ihmisellä ei olisi hengellistä tarvetta, niin tuskinpa maailmasta löytyisi uskontojakaan.
Ihminen etsii hengellisyyttä, jotta hän tuntisi olevansa ehjä ja löytäisi rauhan sisimpäänsä. Hän vahvistaa omaa hengellistä hyvinvointiaan etsimällä kokemuksia omalle inspiraatiolleen, liikkuu kauniissa luonnossa ja suojelee ihmissuhteitaan.
Mutta myös uskonto vastaa ihmisen hengellisiin tarpeisiin. Hiljaisuus kirkossa tai kokemus suuremmasta elämän voimasta voi välittää pyhyyden tunteen.

Omat etuni ovat kuitenkin usein lähtökohtana ja ohjaavat sitä, mikä pystyisi sammuttamaan hengellistä janoani. Etsiydyn sellaiseen mikä miellyttää omaa sisintäni ja vahvistaa omaa minuuttani. Kuitenkin pyrin useimmiten välttämään sellaista, mikä luotaa syvemmälle itsessäni ja kyseenalaistaa elämäntapojani.
Kirkko haluaa vastata ihmisen hengelliseen etsimiseen. Sanoma on selkeä: usko Jumalaan ja usko Jeesukseen!
Onko se näin ”helppoa”? Mikä olisi silloin sen uskon sisältö, joka pystyisi antamaan vastauksen ihmisen hengellisiin kysymyksiin? Vai onko olemassa ero hengellisyyden ja kristillisen uskon välillä?

Kristillinen usko kutsuu ihmistä nimeltä. Emme siis pysty omaamaan uskoa omin uskonnollisin harjoituksin. Usko tulee luoksemme, kun kuulemme evankeliumin sanomaa. Usko kutsuu, kyseenalaistaa ja haluaa muuttaa. Usko kutsuu meidät astumaan ulos omasta itsestämme kohtaamaan Toista, Jumalaa.
Hengellisyyden usein kiertäessä oman minuuteni ympäri, kohtaa usko Jumalan, joka on suurempi Sinä. Hänessä opin tuntemaan todellista minuuttani. Kristinusko kutsuu tätä prosessia uudestisyntymiseksi. Siksi kristillinen usko on usein taistelua levon ja rauhan keskellä. Uskon olemukseen kuuluu nöyryys, tunnustus, rukous ja pyhä yhteisö.
Kirkossa Jeesus näyttää meille tien Jumalan luo. Hän antaa kasvot hengellisyydelle. Hän kutsuu meidät seuraamaan ja antaa lohdutusta ja lepoa.

PS.

Yleinen hengellisyys etsii rauhaa omaan elämään. Kirkossa me liitymme yhdessä uskon kautta pyhään yhteyteen, Jumalassa.

Kirjoittaja on Esbo svenska församlingin kirkkoherra
roger.ronnberg@evl.fi

Jaa tämä artikkeli: