Pääkirjoitus: Nyt on paikka vaikuttaa

Pääkirjoitus: Nyt on paikka vaikuttaa

Seurakunnat ovat päätöksenteossaan demokraattisia. Seurakuntien jäsenet valitsevat vaaleilla keskuudestaan seurakuntien päättäjät eli kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvostojen jäsenet. Äänioikeus on kaikilla yli 16-vuotiailla. Lähtökohta on kansankirkolle hyvä.

Seurakuntavaalien ongelmana on kuitenkin, että demokratia toteutuu ohuesti. Äänestysprosentti on noussut tasaisesti, mutta on edelleen varsin vaatimaton. Esimerkiksi Espoossa viime vaaleissa äänesti neljätoista prosenttia äänioikeutetuista.

Ehdokasasettelulla on iso rooli koko vaalin ja myös äänestysaktiivisuuden kannalta. Edustuksellisen demokratian idea on siinä, että valitut edustavat koko yhteisöä ja sen arvoja. Tämä on mahdollista vain, jos ehdokkaissa on mistä valita. Nyt on aika vaikuttaa siihen.

Seurakuntavaaleissa ehdokkaita ovat perinteisesti asettaneet seurakuntien aktiivit, herätysliikkeet ja myös osa poliittisista puolueista. Viimeisissä vaaleissa listoja ovat koonneet myös erilaiset uudistusmieliset ryhmät.

Toimivan demokratian ja kaikkien kirkon jäsenten kannalta on tärkeää, että päättäjissä olisi tukeva edustus myös niistä ihan tavallisista kirkon jäsenistä, jotka käyvät joulukirkossa tai eivät aina sielläkään. Seurakunta on jäsentensä yhteisö ja jokainen jäsen on yhtä tärkeä. Mitä paremmin päättäjäkaarti edustaa koko seurakuntaa, sitä paremmin seurakunnat osaavat päätöksenteossa ottaa huomioon jäsentensä erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet.

Tosiasia on, että yhtenäiskulttuurin aika on mennyttä. Elämänpiirit eriytyvät ja meidän on yhä vaikeampaa tuntea toistemme maailmaa ja elämäntapaa. Arkemme on esimerkiksi yhä monikulttuurisempaa. Koko tämän todellisuuden olisi hyvä näkyä seurakuntavaaleissa.

Kattavan ehdokasasettelun aikaansaamisessa on haastetta niin vakiintuneille kuin uusille ehdokaslistojen kokoajille. Samoin se on haaste jokaiselle kirkon jäsenelle. Jos tuntuu siltä, että kirkon olisi muututtava, seurakuntavaalit ovat keino vaikuttaa siihen.

PS.

Kirkon ytimenä on Jumalan rakkaus ja armo, ja tämän rakkauden toteuttamiseksi maailmassa kirkko tekee työtään. Tässä työssä se tarvitsee jäseniään, meitä kaikkia, meidän silmiämme, käsiämme, osaamistamme ja aikaamme.

Kirjoittaja on Essen päätoimittaja.

urpu.sarlin@evl.fi

Jaa tämä artikkeli: