Pääkirjoitus: Pienikin apu on suurta

Pääkirjoitus: Pienikin apu on suurta

Sosiaalisen median aikakaudella on syntynyt uusi termi: kevytauttaminen. Sillä tarkoitetaan nopeaa ja sitoumuksetonta mielipiteenilmausta. Facebookissa peukuttaminen on kevyttä vaikuttamista, jolla ei välttämättä muuteta maailmaa piiruakaan.

Kansalaisjärjestöt ovat painottaneet, että konkreettiseen apuun tarvitaan myötämielen lisäksi rahaa. Nälkä hälvenee vain riittävällä ruoalla ja vilun poistamiseen tarvitaan viltti jos toinenkin.

Avuntarve on huutava ja moninainen. Jeesus sanoi aikoinaan, että köyhät teillä on aina keskuudessanne, ja valitettavasti tämä sana ei ole kahden tuhannen vuoden aikana muuttunut paikkansa pitämättömäksi. Köyhiä olemme maailmassa monin tavoin, aineellisesti, henkisesti ja yhä laajemmin ja uhkaavammin myös ekologisesti.

Auttaminen voi ja saa silti olla myös iloista. Parhaimmillaan samaan pakettiin sovitetaan oma ilo ja toisten auttaminen. Kirkon järjestöistä niin Suomen Lähetysseura kuin Kirkon Ulkomaanapu ovat onnistuneet luomaan tällaisen konseptin. Kauneimpien joululaulujen laulajat ovat voineet samalla parantaa kehitysmaiden vammaisten lasten oloja. Suvivirsi-kampanjassa on kerätty varoja maanjäristyksen runteleman Haitin koulujen jälleenrakentamiseen. Tänä vuonna kohteena on koulutuksen tukeminen laajemmin.

Koulutuksen merkitys on kiistaton. Luku- ja kirjoitustaito ovat avaimia oman yhteiskunnan kehittämiseen ja ihmisten tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin. On kuvaavaa, että maanjäristyksestä toipuvassa Haitissa uudelleenrakentaminen aloitettiin kouluista. Tämänvuotisen Suvivirsi-kampanjan painopiste on opetuksen kehittämisessä. Ulkomaanavun mukaan opettajien koulutuksessa on isoja puutteita. Kaikkiaan maailmaan tarvittaisiin 1,6 miljoonaa perusasteen opettajaa lisää.

Suomessa lauletaan Suvivirttä kesäloman alkamisen riemusta. Suvivirsi-kampanjalla voidaan laulaa kouluja niille, jotka eivät sinne vielä pääse. Hyvä uutinen on, että koulua käymättömien lasten määrä on puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Maailmaan voi vaikuttaa.

PS.

Toisten auttaminen voi olla myös tapa. Pieni lapsi laittaa mielellään kolikon lippaaseen. Tärkeintä ei ole summa, vaan sen oppiminen, että hädässä olevaa autetaan.

Kirjoittaja on Essen päätoimittaja.

urpu.sarlin@evl.fi

Jaa tämä artikkeli: