Pääkirjoitus: Sairauden tuttavat

Pääkirjoitus: Sairauden tuttavat

Pappi kuolinvuoteen vierellä. Kuva on tuttu elokuvista, mutta se on totta myös ihan tavallisina päivinä tavallisissa suomalaisissa sairaaloissa. Espoon sairaaloissa, Rinnekodissa ja kaupungin hoivakodeissa toimii yhteensä kuusi sairaalapappia, jotka voivat olla läsnä ja tukena myös kuoleman lähestyessä. Se on yksi osa heidän työtään.

Sairaalapapit ovat sairauden tuttavia. He voivat olla apuna silloin, kun sairaus ja kipu kaatuvat päälle. Sairaalapapin kanssa ihminen voi käsitellä elämäänsä ja sairauteensa liittyviä kysymyksiä sekä saada tukea ja lohdutusta. Papin kanssa voi puhua myös hengellisistä ja elämänkatsomukseen liittyvistä asioista. Vaikka sanat eivät aina ole hengellisiä, voi pyhän tuntu silti olla läsnä.

Tilastot kertovat, että keskustelukumppanille on kysyntää. Espoon kuusi sairaalapappia kävi viime vuonna yli 4000 sielunhoidollista keskustelua. Suurin osa niistä käytiin sairaalan potilaiden kanssa, mutta myös henkilökunnan ja omaisten kanssa keskusteltiin. Sielunhoito- ja kriisiryhmiä oli lähes 150 ja niihin osallistui yli tuhat ihmistä.

Sairaalasielunhoidolla on yhteisesti sovitut periaatteet. Niissä olennaista on luottamuksellisuus, vaitiolovelvollisuus ja potilaan vakaumuksen kunnioittaminen. Sairaalapappi saapuu paikalle, kun häntä kutsutaan. Pyynnön esittää yleensä potilas tai hänen omaisensa. Suhde perustuu aina ihmisen omaan tahtoon. Luottamuksellinen suhde sairaalapappiin näkyy myös silloin, kun hänet kutsutaan toimittamaan kastetta, vihkimistä tai hautaan siunaamista.

Monikulttuurisessa yhteiskunnassa sairaalapappien ammattitaitoa on paitsi hengellisten kysymysten myös muiden uskontojen tunteminen. Papin kanssa voi keskustella vakaumuksestaan riippumatta. Tarvittaessa pappi on yhteydessä muihin kirkkoihin tai yhteisöihin ja järjestää potilaalle tämän kaipaamaa sielunhoidollista apua. Näissä kysymyksissä sairaalapapit toimivat myös sairaaloiden työntekijöiden tukena.

Elämä sairaalassa sisältää myös iloa. Hoito auttaa ja ihminen parantuu tai voi paremmin. Ihmissuhteet nousevat uuteen merkitykseen. Elämässä voi olla iloa ja toivoa sairaudenkin keskellä.

PS.

Sairaaloissa toimii myös vapaaehtoisia. Espoossa on koulutettu saattohoidon vapaaehtoisia viime vuoden keväästä alkaen. Kun elämä kallistuu kohti päätöstään, voi toisen ihmisen läsnäolo olla käsittämättömän arvokasta.

Kirjoittaja on Essen päätoimittaja.

urpu.sarlin@evl.fi

Jaa tämä artikkeli: