null Pääkirjoitus: Tasa-arvo tarvitsee edelleen rakentajia

Puheenvuorot

Pääkirjoitus: Tasa-arvo tarvitsee edelleen rakentajia

Maailma ei aina ole oikeudenmukainen paikka. Ihmisten velvollisuus on rakentaa siitä sellaista.

Onko sukupuolten tasa-arvo saavutettu? Mitä sanoisivat tämän päivän tilanteesta Miina Sillanpää ja Minna Canth, oman aikansa tasa-arvon puolestapuhujat?

Monet noiden vahvojen naisten ajamista asioista ovat meille nykyään itsestään selvyyksiä: Yhdenvertaisuuslaki sitoo meitä kaikkia. Syrjintä on laissa kielletty. Sukupuolten tasa-arvon toteutumista varmistetaan monin tavoin esimerkiksi julkishallinnossa ja kirkossa.

Hyvältä näyttää, mutta silti Suomeen perustettiin kesällä Feministinen puolue. Se määrittelee tavoitteekseen yhteiskunnan, joka tarjoaa yhdenvertaiset edellytykset kaikille ihmisille erilaisista identiteeteistä tai taustoista huolimatta. Sukupuolten tasa-arvon lisäksi uusi puolue ajaa laajaa syrjimättömyyttä ja inhimillisen turvallisuuden toteutumista.

Tavoitteet ovat tuttuja monista muistakin yhteyksistä. Ovatko tasa-arvoasiat sillä tolalla, että tasa-arvon edistämiseen tarvitaan oma puolue?

Tasa-arvon rintamalla on saatu paljon aikaan viimeisen sadan vuoden aikana. Valmista ei silti ole, eivätkä saavutetut olosuhteet välttämättä säily muuttumattomina. Viime aikojen poliittiset tapahtumat ja retoriikka, niin Suomen, Euroopan kuin maailmanlaajuisestikin, näyttävät, että asiat voivat kääntyä myös huonompaan suuntaan.
 

Optimistinen näky, jossa hyvinvointi ja sen arvopohjasta löytyvät suvaitsevaisuus ja demokratia leviävät yhä edelleen, on osoittautunut paikoin liian toiveikkaaksi. Kehityksen sijaan on nähty avointa rasismia, naisten halveksuntaa ja vähemmistöjen sortoa. Jopa pölyttynyt laki kansanryhmää vastaan kiihottamisesta on osoittanut tarpeellisuutensa tänä aikana.

Minna Canth ja Miina Sillanpää näkivät omana aikanaan epäoikeudenmukaisuutta, jota vastaan he nousivat. Heidän työnsä tuloksista ovat saaneet nauttia nykypolven aikuiset ja lapset. Tätä perintöä kunnioitetaan parhaiten, kun yhteiskuntaa tarkastellaan ja kehitetään edelleen oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien näkökulmasta.
 

Yhdenvertaisuuslaki sitoo meitä kaikkia. Syrjintä on laissa kielletty.
 

Eri ihmisryhmien tasa-arvon ja yhtäläisten oikeuksien ajaminen ei ole historiaa, vaan asia, jonka kanssa täytyy edelleen tehdä töitä niin yhteiskunnassa kuin kirkossa, paikallisesti ja globaalisti.

PS.

Kristittyjen tulkinta-avain maailmaan on Jeesuksen opettama kultainen sääntö. Sen kanssa ei joudu pahoille harhateille.

 

Kirjoittaja on Essen päätoimittaja
urpu.sarlin@evl.fi

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.