null Paastoaskel

Paastoaskel

Pääsisäispaasto on yksityinen matka, jolla on yhteinen päämäärä: halu keskittyä olennaiseen ja toive päästä lähemmäs Jumalaa.

Viimeinen paastoaskel on luopuminen. Se ei tarkoita yleistä omien toiveiden ja unelmien mitätöimistä, kaikkeen pahaan suostumista ja passiivisuutta. Ihmisellä on aina mahdollisuus pyrkiä hyvään ja oikeaan sekä vastustaa pahaa – erityisesti itsessään.

Mutta kokemuksen karttuessa käy ilmi, ettei elämä mene toiveiden mukaan. Olemme monella tavalla sidoksissa ympäristöömme, vuosien mittaan muovautuneeseen käyttäytymiseemme ja persoonallisuuteemme. Elämä yllättää monella tapaa.

Luopuminen on silloin illuusioiden jättämistä, todellisuudentajua ja suostumista siihen, mikä on totta. Sen jälkeen on uskon askel sanoa Jumalalle: Tässä olen. Annan itseni sinulle, en pelosta tai pakosta, vaan vapaana ihmisenä ja ystävyydestä.

Loppu on usein mystiikkaa.

Jaa tämä artikkeli: