null Päätöksistä voi valittaa

Päätöksistä voi valittaa

Nimimerkki "Hyvä tietää" (VL 18.2.) kysyi, voiko seurakunnan eri elimissä tehdyistä päätöksistä valittaa. Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksestä voi tehdä "kirkollisvalituksen". Perusteita ovat seuraavat : 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa ja 3) päätös on muutoin lainvastainen. Valituksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valittajan ei tarvitse olla näissä tapauksissa seurakunnan jäsen.

Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä laillisuusvalitus sellaisissakin asioissa, jotka eivät koske häntä muutoin kuin jäsenenä ja veronmaksajana. Valitus tehdään hallinto-oikeudelle ja asioissa, jotka on kirkkolain mukaan alistettava alistusviranomaisen käsiteltäväksi, tehdään valitus alistusviranomaiselle.

Yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvoston päätöksistä tehdään ensi vaiheessa oikaisuvaatimus. Tämä merkitsee sitä, että päätös saatetaan uudelleen sen tehneen hallintoelimen käsiteltäväksi. Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on samoilla perusteilla kuin edellä on todettu.

Kun oikaisuvaatimus on käsitelty ja jos päätös ei edelleenkään miellytä vaatimuksen tekijää, on siitä mahdollisuus tehdä kirkollisvalitus hallinto-oikeudelle myös edellä mainituilla perusteilla.

Hallintoelinten pöytäkirjat ovat kaikkien nähtävillä seurakuntien ilmoitustauluilla. Pöytäkirjojen lopussa on ohjeet siitä, miten tyytymättömyys päätöksiin voidaan ilmoittaa ja miten käytännössä menetellään.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.