Papeista lähes puolet kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia

Papeista lähes puolet kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia

Papeista lähes puolet eli 44 prosenttia kannattaa avioliittolain muutosta tasa-arvoiseksi. Yhä useampi pappi on myös sitä mieltä, että samaa sukupuolta olevilla pareilla tulisi olla mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen. Papeista reilu kolmannes (35 %) kannatti kirkollista vihkimistä, puolet vastusti (50 %).
Tasa-arvoisen avioliittolain kannattajia oli siis enemmän kuin niitä, jotka kannattivat kirkollista vihkimistä.
Samaan aikaan reilu neljännes (28 %) papeista ajatteli, että kirkon tulisi luopua kokonaan vihkioikeudesta, mikäli sukupuolineutraali avioliittolaki toteutuu.
”Pappien mielipiteet ovat muuttuneet näissä kysymyksissä todella nopeasti. Erityisesti tämä näkyy Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla. Alueelliset erot ovat suuria. Hiippakunnista Oulu on ainoa, jossa samaa sukupuolta olevien kirkollisen siunaamisen vastustajia on enemmän kuin kannattajia”, toteaa tutkija Kati Niemelä.

Naiset myönteisempiä, kanttorit kriittisempiä

Sama kysely tehtiin myös kanttoreille, jotka suhtautuivat tasa-arvoiseen avioliittolakiin ja rekisteröityjen parisuhteiden siunaamiseen kriittisemmin. Heistä vajaa kolmannes (30 %) kannatti tasa-arvoista avioliittolakia ja joka neljäs (23 %) kannatti samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä.
Sekä pappien että kanttorien mielipiteet kirkollista siunaamista kohtaan ovat kääntyneet 2000-luvulla koko ajan myönteisemmiksi.
Naiset kannattavat samaa sukupuolta olevien parisuhteiden kirkollista siunaamista useammin kuin miehet niin pappien kuin kanttorien keskuudessa. Vastaava ilmiö näkyy myös suomalaisten mielipiteissä yleensä. Naispuolisista papeista kirkollista siunaamista kannatti lähes kolme neljästä (72 %), miehistä puolet (50 %). Kanttorinaisista asiaa kannatti reilu puolet (57 %), kanttorimiehistä vain neljännes (25 %).
Tulokset käyvät ilmi Kirkon akateemisten jäsenkyselystä, joka tehdään neljän vuoden välein. Tutkimuksella on haluttu seurata pappien ja kanttorien työhön liittyviä kysymyksiä sekä niissä tapahtuneita muutoksia.
Tuloksien pohjalta Kati Niemelä on kirjoittanut tutkimuksen ”Kutsumusta, auttamista ja itsensä toteuttamista – Pappien ja kanttorien suhde työhön, työhyvinvointi ja suhtautuminen ajankohtaisiin kysymyksiin Kirkon akateemisten jäsenkyselyssä 2014”.

Jaa tämä artikkeli: