Perustuslakivaliokunta: Suvivirsi sopii kouluihin

Perustuslakivaliokunta: Suvivirsi sopii kouluihin

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan 25.4. tekemän linjauksen mukaan Suvivirsi saa raikua kouluissa ja perinteisiä juhlia järjestää. Valiokunnan mukaan uskonnollista alkuperää sisältäviä perinteitä voi olla koulun juhlissa eikä yksittäinen virsi tee juhlasta uskonnollista tilaisuutta.

Perustuslakivaliokunta otti asian käsiteltäväkseen, koska apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen piti aiemmin koulujen uskonnollisia tilaisuuksia ongelmallisina uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden kannalta. Puumalainen otti asiaan kantaa yksittäisen vapaa-ajattelijan kantelun perusteella ja vaati Opetushallitusta tarkistamaan ohjeitaan.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta, joka on perustuslakien ylin tulkitsija, on toisella kannalla kuin Puumalainen. Valiokunnan mukaan juhlapyhien viettoon liittyvät koululaisjumalanpalvelukset tai vastaavat tilaisuudet eivät ole ongelma uskonnon tai omantunnonvapauden kannalta. Oleellista on, että niistä tiedotetaan etukäteen ja osallistuminen on vapaaehtoista.

Uskonnolliset päivänavaukset ja ohjatut ruokarukoukset ovat hankalampia. Valiokunnan mukaan myös niistä pitäisi tiedottaa etukäteen ja olla mahdollista olla osallistumatta niihin. Peruslakivaliokunta tähdentää, että oleellista on, että oppilaalla tai hänen huoltajallaan on aito vapaus valita.

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo pitää päätöstä viisaana ja tasapainoisena. Hänen mukaansa perusvireenä lausunnossa on myönteinen uskonnonvapauden tulkinta eli oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa.

- Linjaus merkitsee, että kouluissa on edelleen mahdollista järjestää koululaisjumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia, joihin oppilaat voivat osallistua. Ketään ei pakoteta osallistumaan niihin ja heille, jotka eivät osallistu, koulu järjestää vaihtoehtoista ohjelmaa, sanoo Keskitalo.

 

Jaa tämä artikkeli: