null Piispainkokouksella valituskielto

Piispainkokouksella valituskielto

Nimimerkille "Hyvä tietää" (VL 18.2.): Pääsääntö on, että viranomaisen, esimerkiksi seurakuntaneuvoston tai tuomiokapitulin päätöksistä, voi valittaa. Valitusoikeus on asianosaisella, eli sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Seurakunnan viranomaisen, kuten seurakuntaneuvoston, päätöksestä voi valittaa myös seurakunnan jäsen. Seurakuntayhtymän viranomaisen päätöksestä voi valittaa myös yhtymän jäsenseurakunta ja sellaisen jäsen.

Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päätöksistä valitusoikeus on asianosaisilla. Piispainkokouksen ja kirkolliskokouksen päätöksistä ei voi valittaa kirkkolaissa säädetyn valituskiellon perusteella.

Vaalisijoille asettamista koskevassa päätöksessä asianosaisia ovat virkaa hakeneet, joilla on päätöksestä myös valitusoikeus. Kirkkoherranvaalin lopullisen tuloksen vahvistaa seurakunnan vaalilautakunta. Kysymyksessä on lain tarkoittama seurakunnan viranomainen, jonka päätökseen voi hakea muutosta myös seurakunnan jäsen. Muutosta voi hakea ns. laillisuusperusteella eli sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muutoin lainvastainen.

Jaa tämä artikkeli:

Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.