Piispat noppana

Piispat noppana

Piispa Häkkinen on tehnyt piispainkokoukselle aloitteen, jossa esitetään, että kirkossa selvitettäisiin hiippakuntien ja tuomiokapitulien tulevaisuutta. Hän perustelee tätä kirkon toimintaympäristön ja jäsenmäärän muutoksilla sekä kirkon hallinnon rakenneuudistuksilla. Häkkisen mukaan on pohdittava etenkin työnjakoa kirkon hallinnon eri tasojen välillä sekä sitä, millä resursseilla tuomiokapitulit toimivat tulevaisuudessa.

Piispainkokous asetti työryhmän laatimaan 18.12.2015 mennessä selvityksen, jossa esitetään hiippakuntien ja tuomiokapitulin tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä tehdään toimenpide- ja muutosehdotuksia näihin vastaamiseksi. Siihen nimettiin piispa Tapio Luoma, dekaani Sakari Häkkinen, lakimiesasessori Jussi Lilja, asessori Marja Heltelä, hiippakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Stina Lindgård ja piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala.

Kiitos piispoille ja Kirkon tiedotuskeskukselle pakinan laadinnasta.

Jaa tämä artikkeli: