Pilkottu rakkauden kaksoiskäsky

Pilkottu rakkauden kaksoiskäsky

Timo Teinikiven mielestä ”homoseksuaalisten lähimmäistemme syrjiminen ja syyllistäminen on isku itse kirkon perussanomaa eli evankeliumia vastaan”. (K&k 30.7.) Syyllistämisellä Teinikivi tarkoittanee homoseksuaalisten tekojen pitämistä syntinä. Sitä ne ovat Mooseksen lain mukaan (3. Moos 18). Vuorisaarnassaan Jeesus sanoi tuo lain pysyvän yhtä kauan kuin taivas ja maa (Matt. 5:17–20).

Apostoli Paavali kirjoittaa: ”Veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita Henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä” (Gal 6:1). Näin menettelevä ei ”iske” evankeliumia vastaan vaan laupiaana Samarialaisena noudattaa rakkauden kaksoiskäskyä.

Viime vuosina olen tiedustellut muutamilta kirkon humanisteilta, mikä Raamattu- tai järkiperuste sa aikaan sen, ettei synti ole heille syntiä. Nämä julkisesti äänekkäät ovat yksityisesti vaienneet. Tämä saa uumoilemaan, ettei heillä mitään perustetta olekaan. On vain pilkottu rakkauden kaksoiskäsky, jossa Jumala käsitetään kaiken hyväksyjäksi ja lähimmäisenrakkaus ohjeeksi: ole kiva kaikille.

Juhani Alesaro

Jaa tämä artikkeli: