null Pitäjänmäen peruskoulu kokeilee uskonnon ja elämänkatsomustiedon yhteistunteja

Suomen uskonnonopettajain liiton jäsenkyselyn mukaan uskonnonopettajista nuoremmat ja uusimaalaiset suhtautuvat yhteisiin katsomustunteihin myönteisemmin kuin vanhemmat ja muualla Suomessa asuvat. Pitäjänmäen peruskoulun uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettaja Henna Nurmi ja rehtori Katriina Aaltio siirtyvät osittaiseen yhteisopetukseen mielellään. Kuva: Vesa Linna

Suomen uskonnonopettajain liiton jäsenkyselyn mukaan uskonnonopettajista nuoremmat ja uusimaalaiset suhtautuvat yhteisiin katsomustunteihin myönteisemmin kuin vanhemmat ja muualla Suomessa asuvat. Pitäjänmäen peruskoulun uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettaja Henna Nurmi ja rehtori Katriina Aaltio siirtyvät osittaiseen yhteisopetukseen mielellään. Kuva: Vesa Linna

Ajankohtaista

Pitäjänmäen peruskoulu kokeilee uskonnon ja elämänkatsomustiedon yhteistunteja

Opettaja Henna Nurmi toivoo, että osittainen yhteisopetus lisää katsomuksien välistä ymmärrystä.

Ensi lukuvuodesta alkaen helsinkiläiset peruskoulut voivat järjestää yhteistä opetusta eri katsomusaineiden oppilaille. Tähän asti uskontojen ja elämänkatsomustiedon oppilaat ovat opiskelleet katsomusainetta kokonaan omissa ryhmissään. Helsingin kaupungin opetuslautakunta päätti asiasta maaliskuussa.

– Oppilaat saavat edelleen arvosanan omasta katsomusaineestaan, Helsingin kaupungin opetusviraston Tuulia Tikkanen tarkentaa.

Uusi opetusmalli on kiinnostanut useita Helsingin kaupungin kouluja, mutta heti syksyllä siihen siirtyy vain Pitäjänmäen peruskoulu. Sen 450 oppilaasta 170 opiskelee muuta kuin evankelisluterilaista uskontoa.

– Koulumme johtoajatus on, että oppilaat opiskelisivat yhdessä, sanoo rehtori Katriina Aaltio.

Koko opettajakunta on osallistunut katsomusaineiden yhteisopetuksen suunnitteluun. Valmistelu alkoi jo lähes vuosi sitten. Työtä on ollut paljon, sillä uusi peruskoulun opetussuunnitelma astuu voimaan vaiheittain ensi syksystä alkaen.

– Olemme jakaneet opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt kahteen ryhmään: kaikille katsomusaineille yhteisiin ja vain elämänkatsomustiedolle tai uskonnolle ominaisiin, Aaltio kertoo.

 

"Koulumme johtoajatus on, että oppilaat opiskelisivat yhdessä." - Katriina Aaltio

 

Opettajien yhteistyö kasvaa

Esimerkiksi viidennen luokan katsomusaineiden tavoitteisiin kuuluu, että oppilas toimisi vastuullisesti omassa ympäristössään ja tutustuisi eettisiin periaatteisiin. Siksi yhteistunnit käsittelevät luonnonsuojelua ja katsomuksien suhdetta kestävään kehitykseen. Lisäksi evankelisluterilaiset opiskelevat omassa ryhmässään Uuden testamentin kirjeitä ja muslimit Koraanin tekstejä.

Pitäjänmäellä yhteisopetuksen määrä vaihtelee ikävuosittain. Kolmen ensimmäisen kouluvuoden aikana yhteistä opetusta on katsomustunneista puolet. Yläkoulussa seitsemäs luokka opiskelee lähes kokonaan yhdessä muun muassa maailmanuskontoja.

Katriina Aaltio uskoo, että uusi opetusjärjestely lisää opettajien välistä yhteistyötä ja uusia opetustapoja.

 

"Kun oppilas astuu ulos koulurakennuksesta, hän ei ole enää vain oman katsomuksensa edustaja. Kaikkien kanssa täytyy pystyä tulemaan toimeen." - Henna Nurmi

 

– Uudessa opetussuunnitelmassa painotetaan ilmiöopetusta. Yhdessä opettamisen työtapa tarjoaa siihen hyvän mahdollisuuden. Opetus voi tapahtua muualla kuin vain luokkahuoneessa tai koulutalossa.

Yhteisopetus herättää vastustusta

Suomen uskonnonopettajain liiton puheenjohtaja Tuovi Pääkkönen ei kannata eri katsomusaineiden opettamista yhdessä. Liittoon kuuluu noin 1 000 jäsentä, joiden käsitykset sopivasta opetusmallista vaihtelevat.

– Jos samaan ryhmään pannaan elämänkatsomustiedon oppilaat, ortodoksit, muslimit ja luterilaiset, yhteistä osuutta opettavan opettajan pitäisi olla pätevä opettamaan kaikkia. Suomesta ei löydy opettajia, joilla olisi neljän oppimäärän pätevyys.

Pitäjänmäen peruskoulun uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettaja Henna Nurmi pitää väitettä perusteettomana.

– Jokaisen uskonnonopettajan on osattava opettaa uuden opetussuunnitelman mukaisesti kaikkialla Suomessa. Tähän riittää yksi pätevyys. 

Suomessa kaikki katsomusaineiden opettajat opettavat jo nyt myös muun kuin oman katsomuksensa perusteita. Pitäjänmäellä opetettavat asiat ovat samoja kuin muissa peruskouluissa. Vain opetusryhmä rakennetaan toisin.

Uskonnonopettajain liitto pelkää, että yhteisopetuksella tavoitellaan säästöjä. Pitäjänmäen peruskoulussa katsomusaineiden opettajien opetustuntimäärä lisääntyy, eikä opettajien määrä vähene. Yhteisopetus ei kasvata ryhmäkokoja.

– Kun oppilas astuu ulos koulurakennuksesta, hän ei ole enää vain oman katsomuksensa edustaja. Kaikkien kanssa täytyy pystyä tulemaan toimeen. Toivon, että uusi opettamistapa lisää ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta, Henna Nurmi sanoo.

Jaa tämä artikkeli:

Toimitus suosittelee

Islamin ja elämänkatsomustiedon opiskelijoiden määrät kasvavat pk-seudun peruskouluissa – uskontokirjossa mukana myös buddhalaisuus ja krishnalaisuus

Ajankohtaista

Evankelisluterilaista uskontoa opiskelee oman uskonnon opetuksessa kaksi kolmesta helsinkiläislapsesta ja hieman useampi espoolainen ja vantaalainen.


Löydä lisää näkökulmia


Keskustele Facebookissa
Keskustele ja kommentoi Facebookissa
Lähetä juttuvinkki
Lähetä juttuvinkki
Kirkko ja kaupunki -mediaan.

Tilaa Kirkko ja kaupungin viikoittainen juttukooste.