Rekolan seurakuntaneuvosto haluaa valita kirkkoherran itse

Rekolan seurakuntaneuvosto haluaa valita kirkkoherran itse

Rekolan seurakuntaneuvosto on anonut lupaa järjestää kirkkoherranvaali välillisenä. Se tarkoittaa, että kirkkoherran valitsisi seurakuntaneuvosto.

Anomusta käsittelee Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli 5.2. Jos anomus hyväksytään, vaali ehditään käydä kevään aikana. Joka tapauksessa virka julistetaan kevään aikana haettavaksi.

Mahdollisuus välilliseen vaaliin tuli voimaan tämän vuoden alusta. Aiemmin ainoa tapa valita kirkkoherra on ollut suora vaali, jossa seurakunnan täysi-ikäiset jäsenet äänestävät. Suora vaali on edelleen ensisijainen tapa kirkkoherran valinnassa ja välillistä vaalia täytyy erikseen anoa.

- Emme vielä tiedä, miten uudenlainen vaalitapa vaikuttaa. Voi olla, että hakemuksia tulee enemmän. Suora vaali on pitkäaikainen prosessi, johon monet eivät ole halunneet lähteä mukaan, pohtii notaari Heikki Hämäläinen Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulista.

Kirkkoherranvaalien äänestysprosentit ovat jääneet alhaisiksi. Viimeksi Vantaalla äänestettiin kirkkoherraa Korsossa keväällä 2013, jolloin äänestysprosentti oli 5,8.

Rekola on tiettävästi kolmas seurakunta Suomessa, joka haluaa valita kirkkoherran välillisesti. Ruotsinkielinen Johanneksen seurakunta Helsingissä on saanut luvan välilliseen vaaliin ja Joensuun seurakunta on anonut sitä.

Välillisessä vaalissa tuomiokapituli julistaa kirkkoherran viran haettavaksi normaaliin tapaan. Se haastattelee hakijat, tarkistaa heidän kelpoisuutensa virkaan ja antaa seurakuntaneuvostolle lausunnon. Lopullisen valinnan tekee seurakuntaneuvosto.

Rekolan kirkkoherra Mikko Matikainen siirtyi toisiin tehtäviin keväällä 2013. Vt. kirkkoherrana toimii tällä hetkellä Juha Ropponen.

 

 

 

 

Jaa tämä artikkeli: